Wyrok sądu dotyczy decyzji z grudnia 2009 r. Prezes UOKiK  uznała, że spółka Vobis wprowadzała  konsumentów w błąd. Reklamowała ona usługę mobilnego internetu, dostępnego wraz z komputerem przenośnym za 1 zł. Na podstawie powtarzanego w mediach przekazu konsumenci mogli odnieść wrażenie, że kupią komputer wraz z modemem w bardzo atrakcyjnej cenie. W rzeczywistości modem kosztował 1 zł, wtedy gdy konsument zakupił komputer w sklepie Vobis po cenie rynkowej. W ocenie UOKiK, zarówno hasła stosowane przez spółkę w kampanii reklamowej – Notebook z modemem iPlus za 1 zł, jak i elementy graficzne wykorzystane w kampanii mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Dlatego Prezes UOKiK ukarała spółkę sankcją finansową w wysokości 177 034 zł.
Firma skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. Sądy kolejnych instancji przyznawały rację Prezes UOKiK. W listopadzie 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 12 lipca 2012 r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości odwołanie spółki Vobis utrzymując przy tym wysokość nałożonej kary.
 

Źródło: UOKiK