Jakie należności wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S?

W sprawozdaniu Rb27S wykazuje się wszystkie należności pozostałe do zapłaty, wynikające z ksiąg rachunkowych, będące różnicą pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie Należności oraz kwotami wykazanymi...

01.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski