Dowód wpłaty może być dowodem księgowym

Jeśli dowód wpłaty zawiera dane stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, może być uznany za dowód księgowy stanowiący podstawę zapisów w podatkowej...

29.07.2014

Nabytą w aporcie domenę można amortyzować

Z punktu widzenia zasad rachunkowości nabytą w aporcie domenę można amortyzować na zasadach przewidzianych w ustawie o rachunkowości - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

18.07.2014

Jakie należności wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S?

W sprawozdaniu Rb27S wykazuje się wszystkie należności pozostałe do zapłaty, wynikające z ksiąg rachunkowych, będące różnicą pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie Należności oraz kwotami wykazanymi...

01.07.2014