Abonament nie zwiększa wartości początkowej WNiP

Abonament nie zwiększa wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, analogicznie jak abonament za telefon nie zwiększa ceny nabycia telefonu - odpowiada ekspert Vademecum Głównego...

13.08.2014

Współpracownik tez musi prowadzić ewidencję pojazdu

Jeżeli samochód będzie przekazany osobie współpracującej do wykorzystania wyłącznie na potrzeby działalności podatnika a nie potrzeby prywatne, wówczas podatnik nie utraci prawa do 100 proc. VAT...

13.08.2014

Factoring nie eliminuje przepisów antyzatorowych

Zawiązanie przez świadczeniodawcę umowy factoringu nie powoduje eliminacją stosowania przepisów antyzatorowych, nawet wówczas gdy wykonawca świadczenia otrzyma zaliczkową zapłatę - wyjaśnia ekspert...

07.08.2014

Kasa zapomogowo-pożyczkowe nie jest podatnikiem CIT

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji wpływów oraz wypłat kasa nie musi w żaden sposób rozliczać podatkowo - wyjaśnia...

31.07.2014

Dowód wpłaty może być dowodem księgowym

Jeśli dowód wpłaty zawiera dane stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, może być uznany za dowód księgowy stanowiący podstawę zapisów w podatkowej...

29.07.2014

Nabytą w aporcie domenę można amortyzować

Z punktu widzenia zasad rachunkowości nabytą w aporcie domenę można amortyzować na zasadach przewidzianych w ustawie o rachunkowości - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

18.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski