Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Podmiot prowadzący konto IKZE powinien wystawić podatnikowi likwidującemu to konto informację PIT-8C, w której powinien wykazać jako wartość podlegającego opodatkowaniu przychodu, kwotę dokonanego...

23.09.2016