Miejsce postojowe podlega amortyzacji

Nabyte miejsce postojowe stanowi najprawdopodobniej środek trwały (udział w lokalu niemieszkalnym, tj. hali garażowej) i podlega amortyzacji według rocznej stawki 4,5 proc. Wydatek na jego nabycie...

10.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski