Opodatkowanie pomocy otrzymywanej z programu SAPARD

Autor komentarza przedstawia konsekwencje podatkowe otrzymania dotacji unijnej z programu SAPARD. W celu lepszego zilustrowania aspektów podatkowych tego zagadnienia posługuje się konkretnymi...

28.04.2009

Przedsiębiorcy za wspólną unijną podstawą CIT

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opowiada się za proponowanymi przez Komisję Europejską ułatwieniami w opodatkowaniu korporacji działających w więcej niż jednym kraju Unii...

26.09.2008