Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Doradcw podatkowych obowiązują określone przepisami art. 27-34 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p., zasady...

27.10.2010

Eksperci: znieść podatek Belki

Według ekspertów wskazane byłoby stworzenie systemu zachęt mających na celu pobudzenie gospodarstw domowych do długoterminowego oszczędzania w postaci na przykład zniesienia tzw. podatku Belki od...

26.10.2010

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest bardzo istotnym zagadnieniem. Odgrywa ona bowiem decydującą rolę przy rozwiązywaniu sporw pomiędzy podatnikami i władzami podatkowymi. Przedmiotem komentarza są...

21.10.2010

Przychody z praw własności przemysłowej

Odnośnie do sfery dbr niematerialnych przychody osb fizycznych kojarzone są w pierwszej kolejności z prawami autorskimi. Tymczasem nie można zapominać, że osoby fizyczne mogą także uzyskiwać...

01.10.2010

Optymalizacja wydatków marketingowych

Odmowa zaliczenia wydatkw marketingowych w koszty związana jest głwnie ze stwierdzeniem braku związku tych wydatkw z przychodami. Część wydatkw marketingowych przeznaczonych na reprezentację pomimo...

20.09.2010

Oprocentowanie nadpłaty

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu oprocentowania nadpłaty. Autor opisuje w nim kwestię wysokości oprocentowania oraz termin, od ktrego przysługuje oprocentowanie. W komentarzu przedstawiono także...

07.09.2010

Reklama usług doradztwa podatkowego

Podpisana w dniu 23 czerwca 2010 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. wprowadziła szereg zmian,...

02.09.2010