Nowy pomysł na finansowanie partii politycznych

Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, wniesionego przez posłów Ruchu Palikota, projektu nowelizacji ustawy o partiach politycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,...

11.04.2012

Nowe dokumenty kontroli operacyjnej

6 kwietnia opublikowane zostało nowe rozporządzenie ministra finansów dotyczące dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez komórki wywiadu skarbowego.

10.04.2012

MF: 1 czerwca wejdzie w życie UPO z Arabią Saudyjską

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Królestwo Arabii Saudyjskiej zakończyło wewnętrzne procedury prawne niezbędne do wejścia w życie umowy z Polską dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania.

10.04.2012

Podwyżka VAT rzutuje na sprzedaż książek

W 2011 r. sprzedaż książek w Polsce spadła ponad 8 proc. Coraz rzadziej zaglądamy do księgarń, bo przez podwyżkę podatku VAT i innych kosztów ceny książek wzrosły o 12 proc. stwierdza Gazeta Polska...

10.04.2012

Termin na wydanie indywidualnej interpretacji

Art. 14d Ordynacji podatkowej przewiduje, że indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania...

08.04.2012

Naucz się rozliczać różnice kursowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska organizuje 21 maja 2012 r. szkolenie Różnice kursowe w 2012 r. w świetle zmienionych ustaw o podatku dochodowym.

06.04.2012

Syn może odpowiadać za zaległości podatkowe ojca

Jeśli egzekucja z majątku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą okaże się bezskuteczna, to organ podatkowy może dochodzić zapłaty od członka rodziny tego przedsiębiorcyorzekł NSAw wyroku z 4...

06.04.2012

Fiskus ściga emigrantów

Coraz więcej Polaków decydujących się po latach na powrót do kraju ma nie lada kłopoty ze skarbówką informuje Rzeczpospolita.

06.04.2012

Doskonalenie zawodowe – zasady przyznawania punktów

Doradca podatkowy

Zgodnie z zasadami etyki, doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w wyszczególnionych w zasadach etyki formach kształcenia, za które...

06.04.2012

Jak informować media o inicjatywach kancelarii podatkowej?

Doradca podatkowy

Trwa okres rocznych rozliczeń podatkowych. Wielu doradców włącza się w akcję pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia to skuteczny sposób na promocję kancelarii....

06.04.2012