Amazon zapłaci dodatkowy stanowy podatek

Amerykańscy politycy chcą wprowadzić nowy podatek dla firm zajmujących się handlem internetowym. Zgodnie z przegłosowaną w Senacie ustawą, jeśli firma zrealizuje w jednym stanie rocznie co najmniej 1...

16.05.2013

MF wyjaśnia opodatkowanie emerytur w UPO z USA

W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce i pobierającej świadczenie emerytalne z USA ustalenie, które z państw - państwo źródła świadczenia (USA) czy państwo zamieszkania jego odbiorcy...

16.05.2013

Kontrola skarbowa trwa coraz dłużej

Rekordowo długo, bo aż 1900 dni trwało skarbowe postępowanie kontrolne w Szczecinie. Postępowanie w urzędzie kontroli skarbowej w Warszawie zajęło 1100 dni, a w Kielcach - 950 dni, czytamy w Gazecie...

15.05.2013

Papierowa faktura nadal wygrywa z elektroniczną

Zaledwie 10 proc. faktur w naszym kraju wystawia się w formie elektronicznej donosi Puls Biznesu, powołując się na badanie E-faktura w Polsce zrealizowane przez PKPP Lewiatan w 2012 r.

15.05.2013

Zmiany w zasadach ewidencjonowania przychodów

Od 11 maja obowiązują zmienione przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany mają charakter dostosowawczy do...

14.05.2013

Zmieniły się przepisy dotyczące prowadzenia PKPiR

W piątek zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 551). Nowe...

14.05.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski