Podatnik odliczy VAT naliczony, nawet jeśli udział obrotów opodatkowanych nie przekroczy 2%.

Od kwietnia mają się zmienić zasady ustalania proporcji VAT na potrzeby odliczenia podatku naliczonego. Nowelizacja art. 90 ust. 10 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jest konieczna, ponieważ obecna regulacja jest niezgodna z Dyrektywą 2006/112. Problem dotyczy podatników, u których proporcja nie przekroczyła w danym roku 2%. Obecnie tacy podatnicy objęci są zakazem odliczenia podatku naliczonego, natomiast po nowelizacji będą mogli zdecydować, czy chcą te 2% odliczać czy nie.

Niezgodność obecnego przepisu z regulacjami Dyrektywy 2006/112, jako naruszającego zasadę neutralności VAT, została potwierdzona w wielu wyrokach NSA, ostatnio w wyroku z 23 lutego 2011. r. (sygn. akt I FSK 290/10). Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, polscy podatnicy mogą w takim przypadku powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy i obliczać podatek na ich podstawie.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 1 marca 2011 r.