Jeśli małżonek podatnika zmarł w trakcie roku lub po jego zakończeniu, podatnik może złożyć małżeński PIT.

Śmierć małżonka nie oznacza utraty prawa do rozliczenia małżeńskiego. Takie rozliczenie przysługuje podatnikowi w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy zawarł on związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Po drugie, gdy pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, a jego małżonek zmarł po upływie roku, ale przed złożeniem zeznania. Podatnik powinien złożyć wniosek o łączne opodatkowanie, zaznaczając w odpowiednim miejscu formularza chęć wspólnego rozliczenia się ze zmarłym małżonkiem.

Podstawowymi warunkami wspólnego rozliczenia jest istnienie między małżonkami wspólności majątkowej oraz niekorzystanie przez żadnego z nich z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym (poza dochodami z najmu) czy też podatkiem liniowym – 19%. Co do zasady, małżonkowie muszą także posiadać w Polsce tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydencję podatkową). Niemniej jednak od ponad dwóch lat prawo wspólnego rozliczenia z małżonkiem (w tym ze zmarłym) przysługuje również rezydentom podatkowym krajów Unii Europejskiej (EOG i Szwajcarii).

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 1 marca 2011 r.