Fiskus rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika

Wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników - taki ma być skutek uchwalonej w piątek przez Sejm noweli Ordynacji podatkowej powstałej z połączenia projektów zgłoszonych przez prezydenta...

10.07.2015

KHW przekaże nieruchomości gminom za umorzenie VAT

Spółki węglowe mogą przekazywać swoje nieruchomości docelowo gminom, najpierw jednak powinien je przejąć Skarb Państwa w zamian za umorzenie VAT; potem wojewoda skomunalizuje je na rzecz gmin...

10.07.2015

Dochody z Uber są opodatkowane PIT

Dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Uber podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach...

10.07.2015

Korporacje inwestują w unijnych rajach podatkowych

Dwa unijne raje podatkowe Holandia i Luksemburg otrzymują 26 proc. wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, jednocześnie odpowiadając za mniej niż 1 proc. światowej gospodarki...

09.07.2015