Za uchwaleniem przepisów głosowało 285 posłów, 140 - było przeciwnych, 13 posłów wstrzymało się od głosu. Przyjęte przez Sejm rozwiązania trafią teraz ponownie do Senatu.

Zobacz: Posłowie będą ponownie pracować nad projektem dot. sprzedaży bezpośredniej >>

Dotychczas rolnicy mogli wytwarzać i sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie produkty nieprzetworzone.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych). Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmą też produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.

Posłowie poparli poprawkę do ustawy zgłoszoną przez klub PO, która dotyczy zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mającą na celu zobowiązanie producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o przychodach rocznych przekraczających równowartość 1200 tys. euro do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zobacz: Posłowie zgłosili poprawki do projektu dot. sprzedaży bezpośredniej >>

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego