18 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, wprowadzająca w Polsce nowy podatek od wydobycia urobku miedzi i srebra. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, konsekwencją funkcjonowania od 3 lat tego podatku jest istotne ograniczenie konkurencyjności i możliwości rozwojowych KGHM Polska Miedź S.A. Aż o 40 proc. spadła rentowność bieżącej działalności spółki.

Zdaniem projektodawców negatywne skutki działania podatku w KGHM Polska Miedz S.A. przenoszą się na wiele innych sektorów polskiej gospodarki.

W związku z powyższym posłowie zaproponowali obniżenie podatku o 40 proc.

W projekcie dodano również przepis, na mocy którego Rada Ministrów dokona analizy wpływu ustawy na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych i przedłoży Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego