Wprowadzenie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma umożliwić uzyskanie od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

Zobacz: WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym >>

Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu. Wniosek o jej wydanie można złożyć w formie pisemnej do Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu lub w postaci elektronicznej przez ePUAP.

W uruchomionej przez Izbę Celną we Wrocławiu bazie znajdują się na razie trzy odpowiedzi dotyczące napojów alkoholowych.

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem www.icwroclaw.pl.

informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego