Z badania, którego celem było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2014 rok, wynika, że w tym roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego drogą internetową wzrosła o 12 punktów procentowych, w rezultacie aż o 9 proc. spadł odsetek osób, które rozliczą się bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym i o 3 proc. takich, które zrobią to na poczcie.

Zobacz: Rekord - ponad 5,1 mln elektronicznych PIT-ów za 2013 r. złożyli podatnicy >>

Dwie trzecie Polaków rozliczających się samodzielnie lub z częściową pomocą innych skorzysta ze specjalnych programów komputerowych i aplikacji do przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba podatników deklarujących wykorzystanie takich narzędzi wzrosła o 7 punktów procentowych.

Spośród 41 proc. podatników korzystających z ulg podatkowych 71 proc. skorzysta z ulgi na dzieci. Największa część rozliczy je na jedno (47 proc.) lub dwoje dzieci (41 proc.). Przy czym, w przypadku blisko trzech czwartych podatników korzystających z ulgi na dzieci wysokość podatku wystarczy do odliczenia całości ulgi. Chęć przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zadeklarowało aż 75 proc. podatników, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do roku ubiegłego.

Zobacz: W PFR też możesz przekazać 1 procent podatku na OPP >>

Zgodnie z wynikami badania KPMG jedynie 40 proc. podatników w pełni samodzielnie uzupełnia formularz PIT, a 49 proc. w całości zleca uzupełnienie zeznania komuś innemu. W tym roku zmniejszył się odsetek osób, które korzystają z pomocy znajomych (-15 punktów procentowych), księgowych (-11 punktów procentowych) czy urzędników (-7 punktów procentowych).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego