Mechanizm wypełniania zeznania po pobraniu PFR nie różni się od wypełniania zeznania przez system e-Deklaracje. Obydwie formy rozliczenia podatkowego dają możliwość przekazania 1 proc podatku na organizacje pożytku publicznego. Wystarczy w części I wpisać numer KRS wybranej organizacji, a system sam obliczy i wpisze tę kwotę. Nadal można też wskazać cel szczegółowy. Dużym udogodnieniem jest dostępna wyszukiwarka wszystkich uprawnionych organizacji pożytku publicznego, spośród których podatnik może wybrać tę, której chce przekazać swój 1 proc.

Zobacz: Podatnicy już składają deklaracje z wykorzystaniem PFR >>

Jak wynika danych przedstawionych przez resort finansów, liczba podatników odliczających 1 proc. na OPP oraz łączna kwota odliczeń systematycznie wzrasta wraz ze wzrostem liczby zeznań składanych elektronicznie, a więc prostszej formy rozliczenia. W pierwszym roku obowiązywania tej regulacji (2004 r.) chęć przekazania 1 proc podatku zgłosiło 80 tys. podatników. Przekazano wówczas 10,4 mln zł. Natomiast łączna kwota 1 proc. należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 r. wyniosła już 506,6 mln zł. Wniosek taki złożyło 12 milionów podatników.

Zobacz: MF: ponad 12 mln osób przekazało 1 proc. podatku OPP >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego