Przypominamy, że nowa usługa jest adresowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 i polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego. To dodatkowa pomoc mająca sprawić, by składanie zeznania podatkowego było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja podatkowa. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość także rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C).

PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na który kierowana będzie korespondencja. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem formularza interaktywnego, który umożliwia podatnikowi edycję wszystkich dostępnych pól formularza PIT-37, a także modyfikację wszystkich danych, dopisanie ulg i wniosku o przekazanie 1 proc. na rzecz wybranej przez podatnika OPP oraz dodanie załączników.

Przed wysłaniem podatnik powinien zweryfikować wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe pod kątem poprawności i kompletności danych. Po sprawdzeniu poprawności zeznania podatkowego PIT-37 należy je podpisać danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu), tj. kwotą przychodu za 2013 rok lub podpisem elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE).

Po prawidłowym wysłaniu zeznania PIT-37 podatnik otrzyma informację na podany przez siebie adres e-mail, na który zostanie wysłany kod, który jest niezbędny do sprawdzenia statusu przetworzenia przesłanego zeznania. Wyłącznie status „200" wysłanego zeznania wskazuje na prawidłowe jego złożenie. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu. Po otrzymaniu statusu "200" należy pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 nie obejmuje m.in. przychodów otrzymywanych od organów emerytalno-rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych powinien je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.

Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2. Usługa jest dostępna dla podatników od 16 marca do 30 kwietnia 2015 roku, a w latach następnych od 15 marca do 30 kwietnia.

Zobacz: Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na Portalu Podatkowym >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego