W marcu i kwietniu wpływy z VAT w wielkościach bezwzględnych były niższe niż w tych samych...
Michał Malinowski
14.06.2012
W ciągu ostatniego roku urzędy skarbowe nie otrzymały ani jednego zawiadomienia od sądu rodzinnego...
PAP
14.06.2012
Zapowiedziane przez premiera w expose założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń...
Katarzyna Bogucka
14.06.2012
Umorzenie zaległości podatkowej w podatku rolnym lub w podatku od nieruchomości nie skutkuje...
Jolanta Mazur
14.06.2012
Nie jest dopuszczalna zmiana decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Organ...
Tomasz Krywan
14.06.2012
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowano nowe...
Katarzyna Bogucka
14.06.2012
Zwrot VAT w ciągu 30, a nie 60 dni; objęcie większej grupy przedsiębiorców statutem małego...
Krzysztof Sobczak
14.06.2012
Ministerstwo Finansów ogłosiło konkurs na dyrektorów trzech izb skarbowych - w Białymstoku,...
Jolanta Mazur
13.06.2012
Zebrania służbowe nie muszą być przykrą koniecznością, wystarczy odpowiednio je zaplanować i...
Joanna Polańska-Solarz
13.06.2012
Doradca podatkowy
Koszty budowy przedmiotowego domu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio,...
Tomasz Krywan
13.06.2012
Resort finansów kieruje się wyłącznie dbałością o wyniki budżetu, zapominając iż jest strażnikiem...
Jolanta Mazur
13.06.2012
Rolnicy nie chcą w najbliższych latach podatku dochodowego; domagają się natomiast uznania...
PAP
13.06.2012
W związku z wdrożeniem Modułu Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR Ministerstwo Finansów...
Katarzyna Bogucka
13.06.2012
Kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, która uprzednio została...
Michał Malinowski
13.06.2012
Takim mianem prof. Bogumił Brzeziński określił nową propozycję wydawniczą Wolters Kluwer Polska....
Jolanta Mazur
13.06.2012
W 2013 r. z przywileju odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodu nadal będą mogli korzystać...
PAP
12.06.2012
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ograniczające obligatoryjny charakteru kontroli wykonywanych...
Jolanta Mazur
12.06.2012
W środę deputowani PE będą głosować nad projektem uchwały w sprawie budżetu unijnego na lata...
Katarzyna Bogucka
12.06.2012
Jeżeli jeden z małżonków odziedziczył po drugim małżonku jednostki funduszu inwestycyjnego, to przy...
Michał Malinowski
12.06.2012
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że z Założeń Krajowej Polityki Miejskiej nie...
Jolanta Mazur
12.06.2012
Podpisano protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem...
PAP
12.06.2012
Rzecznik niemieckiej kanclerz Steffen Seibert zapewnił w poniedziałek, że rząd w Berlinie z...
PAP
12.06.2012
Przeprowadzenie kontroli podatkowej zakończonej protokołem, dotyczącej stanu faktycznego objętego...
Piotr Szybka
12.06.2012
Ustalając dni pobytu w poszczególnym państwie na potrzeby właściwości miejsca opodatkowania należy...
Radosław Kowalski
12.06.2012
Przekazując pieniądze na rachunek podmiotu, z którym rolnik ryczałtowy zawarł umowę o przelewie...
Jolanta Mazur
12.06.2012
ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek...
Artur Kowalski
11.06.2012
Z regulacji dotyczących wniosku o interpretację indywidualną nie wynika obowiązek pełnomocnika, aby...
Michał Malinowski
11.06.2012
Minister finansów może dowiedzieć się o konieczności zmiany wydanej interpretacji w różnoraki...
Piotr Szybka
11.06.2012
Sankcje wobec podatnika który nie zainstalował kasy rejestrującej zależą od tego czy wystąpiła...
Tomasz Krywan
11.06.2012
Resort gospodarki rezygnuje z propozycji obniżenia odsetek przysługujących od dłużników donosi Puls...
PAP
11.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski