Wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy,...
Jolanta Mazur
05.06.2012
Potrzebne są systemowe zmiany, które będą promować rzetelny obrót gospodarczy - powiedział...
PAP
05.06.2012
W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne zmierzające do zmniejszenia obciążeń...
Katarzyna Bogucka
05.06.2012
Prawo do różnicowania wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzania zwolnień przedmiotowych...
Katarzyna Bogucka
04.06.2012
W sytuacji, kiedy skarżący nie jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia dokonanego przez...
Piotr Szybka
04.06.2012
Ponad 55 procent zaskarżonych przez podatników interpretacji ministra finansów jest uchylanych...
Jolanta Mazur
04.06.2012
Zdaniem rządu, projekt zakładający rezygnację z dotychczasowego systemu oświadczeń o przeznaczeniu...
Jolanta Mazur
04.06.2012
Oszuści zwęszyli żyłę złota fikcyjne firmy sprowadzające olej napędowy ze Wschodu nie płacą podatku...
PAP
04.06.2012
Możliwość rozliczania podatku tylko od zapłaconych faktur, prawne uregulowanie faktur pro forma i...
Jolanta Mazur
04.06.2012
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin z gruntu...
Tomasz Krywan
04.06.2012
Wydatki poniesione z tytułu pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym nie...
Jolanta Mazur
04.06.2012
We wczorajszym Dzienniku Ustaw zostały opublikowane ustawy o ratyfikacji trzech umów między Polską...
Katarzyna Bogucka
01.06.2012
Kolejny projekt zakładający likwidację subwecji z budżetu państwa na rzecz dobrowolnego...
Jolanta Mazur
01.06.2012
Do urzędów skarbowych wpłynęło 166 donosów na lekarzy i prawników złożonych przez klientów...
Jolanta Mazur
01.06.2012
W związku ze zbliżającym się Euro 2012, Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych...
Jolanta Mazur
01.06.2012
Przy obliczaniu kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej...
Edyta Zaniewicz
01.06.2012
Każdy podatnik może się znaleźć w sytuacji, gdy jego rozliczenia podatkowe zostaną zakwestionowane...
Jolanta Mazur
01.06.2012
Skapitalizowane odsetki od pożyczki niezwiązanej z działalnością inwestycyjną spółki należy...
Jolanta Mazur
01.06.2012
Dzisiaj wchodzi w życie Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w...
Jolanta Mazur
01.06.2012
Komisja Europejska ma przyjąć w środę propozycję tzw. unii bankowej, czyli skoordynowanego nadzoru...
PAP
31.05.2012
Dziś upływa termin na złożenie korekty zeznania podatkowego, jeżeli ma ona dotyczyć przekazania...
Katarzyna Bogucka
31.05.2012
Minister finansów wyjaśnił, że projektowane ograniczenie kosztów uzyskania przychodów dla twórców...
Katarzyna Bogucka
31.05.2012
Wprowadzając przepis art. 14e 1 i 2 Ordynacji podatkowej ustawodawca wychodzi poza zasadę związania...
Piotr Szybka
31.05.2012
Środki pieniężne otrzymane jako ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia powinny zostać...
Agnieszka Morska
31.05.2012
Przychód uzyskany w wyniku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów otrzymanych w drodze...
Jolanta Mazur
31.05.2012
Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 11 maja 2012 r. dotyczy wyłącznie przychodów u...
Tomasz Krywan
31.05.2012
Zdaniem Pracodawców RP niepokojące jest to, że Ministerstwo Finansów planuje wystąpić o...
Jolanta Mazur
31.05.2012
W tym roku po raz pierwszy większość podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem...
PAP
30.05.2012
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy stosowanych w...
Katarzyna Bogucka
30.05.2012
Do I czytania w Sejmie został skierowany poselski projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym, który...
Katarzyna Bogucka
30.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski