Zeznanie PIT-4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają je płatnicy PIT w przypadku wypłaty określonych świadczeń na rzecz osób fizycznych i pobrania z tego tytułu w danym roku podatku.

Podstawowymi grupami zobowiązanymi do składania PIT-4R są zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy rentowe (w tym zakład ubezpieczeń społecznych) oraz pozostałe, szczegółowo wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty wypłacające określone świadczenia. Kolejną dużą grupą podmiotów zobowiązaną do składania PIT-4R jest grupa płatników wypłacających przychody wymienione w art. 13 pkt 2 oraz 4 - 9 ustawy o PIT, w tym wypłacających należności z tytułu zawartych umów-zleceń i o dzieło, a także z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej. Do omawianej grupy płatników należą także płatnicy wypłacający należności z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze.Deklaracja PIT-4R jest składana po zakończeniu danego roku podatkowego. W takim przypadku płatnik PIT ma obowiązek złożenia przedmiotowej deklaracji do końca stycznia następnego roku po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników deklaracja jest składana do dnia zaprzestania tej działalności.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.