Decyzje o podziale blisko połowy środków unijnych, które w ramach przyszłej perspektywy budżetowej...
Jolanta Mazur
15.01.2013
Powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej, daje...
Michał Malinowski
15.01.2013
Jak twierdzi fiskus: od premii za zakupy, którą wypłacają klientom banki, należy się podatek. Banki...
Podsiedzik Tomasz
15.01.2013
Komisja Europejska wyraziła w poniedziałek zadowolenie z uchwalenia przez grecki parlament reformy...
Widzyk Anna
15.01.2013
Zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy ma zostać objęta...
Rafał Styczyński
15.01.2013
Przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami wobec ZUS za lata 1999-2009, mogą od wtorku składać...
Szulc Mariusz
15.01.2013
Wartość przekazanych uczniowi biletów powiększała będzie jego przychody z innych źródeł.
Krzysztof Klimek
14.01.2013
Ok. 10 mln zł stracił Skarb Państwa na działalności gangu paliwowego, kierowanego przez Roberta Sz....
PAP
14.01.2013
1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w prawie podatkowym Ukrainy, mające wpływ na...
Jolanta Mazur
14.01.2013
Urządzający małe loterie fantowe nie są podatnikami podatku od gier i tym samym nie są zobowiązani...
Katarzyna Bogucka
14.01.2013
Krajowa Izba Doradców Podatkowych poinformowała, że w systemie mDoradca został uruchomiony nowy...
Katarzyna Bogucka
14.01.2013
Doradca podatkowy
Prowadzenie kontroli zapłat nie było obowiązkiem podatników podatku dochodowego i dlatego też...
Jolanta Mazur
14.01.2013
Od 1 stycznia obowiązują uchwalone przez samorządy nowe stawki podatków i opłat lokalnych. Stawki...
14.01.2013
Dzisiaj rusza kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Weź paragon. Do 24 lutego 2013 r. kontrolerzy...
Jolanta Mazur
14.01.2013
Przepisy nie pozwalają na zmianę sposobu opłacania zaliczek w trakcie roku - dokonanie wyboru jest...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
14.01.2013
Wielka Brytania, Włochy i Polska - to członkowie UE najbardziej narażeni na przemyt chińskiego...
Świdlicki Andrzej
14.01.2013
Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się...
Michał Malinowski
14.01.2013
Jutro upływa termin składania deklaracji na podatek rolny i na podatek leśny na 2013 rok przez...
Jolanta Mazur
14.01.2013
Zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji Forum Podatkowo-Księgowego, która odbędzie się w...
Agnieszka Koziarek
14.01.2013
Doradca podatkowy
Co najmniej 16 celników ze Swilengradu przy granicy z Turcją legitymowało się najpewniej...
Manołowa Ewgenia
14.01.2013
Inflacja może w tym roku wynieść ok. 2,3 proc., a dynamika wzrostu PKB ukształtuje się na poziomie...
PAP
12.01.2013
W 2013 roku możliwa jest nowelizacja ustawy budżetowej i podniesienie deficytu budżetowego z...
PAP
11.01.2013
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu współpracując z Urzędem Miasta prowadzi kampanię informacyjną...
Michał Malinowski
11.01.2013
Profesor Leszek Balcerowicz krytykuje Radę Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem nie dba ona...
Jolanta Mazur
11.01.2013
W ramach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowana jest...
Michał Malinowski
11.01.2013
Orzeczenia WSA uchylające interpretacje indywidualne organów upoważnionych oraz zmiany...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚ w czwartek udali się do Ministerstwa Finansów, aby uzyskać...
PAP
11.01.2013
Zmiana systemu opodatkowania nieruchomości z obecnego na oparty na wartości nieruchomości wymaga...
Katarzyna Bogucka
11.01.2013
Od nowego roku w ustawach o podatkach dochodowych (o PIT i o CIT) obowiązują regulacje, których...
Michał Malinowski
11.01.2013
Fakt uzyskania w ramach umowy cash poolingu poręczeń od innych uczestników bez ponoszenia...
Jolanta Mazur
11.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski