W założeniach do projektu kolejnej ustawy deregulacyjnej, które przygotowało Ministerstwo...
Jolanta Mazur
31.07.2012
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zaprasza doradców podatkowych na dwudniowe szkolenie z...
Jolanta Mazur
30.07.2012
Ważny interes podatnika lub ważny interes społeczny to przesłanki, które mogą w uzasadnionych...
Katarzyna Bogucka
30.07.2012
Przeznaczenie środków z tytułu sprzedaży domu na zakup ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu...
Michał Malinowski
30.07.2012
Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego...
Katarzyna Bogucka
30.07.2012
Sprzedaż biletów wstępu uprawniających do korzystania z gokartów na wynajmowanej krytej...
Jolanta Mazur
30.07.2012
- MF informuje: wchodzi w życie umowa o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Rosją (Obwód...
Nicałek Wiktoria
30.07.2012
Przepisy prawa podatkowego (dotyczące podatku od towarów i usług) tak samo traktują zadatek, jak i...
Adam Bartosiewicz
30.07.2012
Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące założeń do trzeciej ustawy deregulacyjnej. Z...
Jolanta Mazur
30.07.2012
Komisja finansów publicznych skierowała w piątek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...
PAP
27.07.2012
Czynsz najmu samochodów nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu. Takie stanowisko...
Michał Malinowski
27.07.2012
Posłowie uchwalili w piątek zmiany w ustawie - Prawo celne. Nowelizacja wprowadza minimalną i...
PAP
27.07.2012
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowano nowe...
Katarzyna Bogucka
27.07.2012
Sejm przyjął w piątek sprawozdanie komisji finansów publicznych z wykonania budżetu państwa za 2011...
PAP
27.07.2012
Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przesyłkami...
Jolanta Mazur
27.07.2012
Przyczepa gastronomiczna nie jest budowlą, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od...
Tomasz Krywan
27.07.2012
Kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od...
Jolanta Mazur
27.07.2012
Opozycja domaga się odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu przewidującego zmiany w uldze dla...
PAP
27.07.2012
Minister finansów wydał interpretację, w której stwierdził, że usługi pomocy drogowej, holowania,...
PAP
26.07.2012
W Dzienniku Ustaw z 23 lipca zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie...
Katarzyna Bogucka
26.07.2012
Doradca podatkowy
Podwyższenie limitu uzyskanych przez dzieci zarobków, które nie pozbawiałyby rodziców prawa do...
Jolanta Mazur
26.07.2012
Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób...
Katarzyna Bogucka
26.07.2012
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu...
Katarzyna Bogucka
26.07.2012
Doradca podatkowy
Przygotowywana nowelizacja najprawdopodobniej spowoduje uchylenie w całości art. 106 u.p.t.u. i...
Agnieszka Koziarek
26.07.2012
Doradca podatkowy
Jedynym warunkiem poniesienia kosztu jest jego zaksięgowanie w księgach rachunkowych podatnika...
Michał Malinowski
26.07.2012
Odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki zasilają ZFŚS, a koszty windykacji stanowią koszty sądowe.
Paweł Ziółkowski
26.07.2012
Wybierając się za granicę warto sprawdzić, które kraje i na jakich warunkach zwracają polskim...
PAP
26.07.2012
Resort finansów pracuje nad rozporządzeniem obniżającym w 2013 r. do 20 tys. zł limit obrotów,...
PAP
25.07.2012
Dochody budżetu państwa w 2011 r. były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej....
PAP
25.07.2012
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że budżet państwa w 2011 r. został wykonany prawidłowo i zgodnie z...
PAP
25.07.2012