Gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia z podatku od...
Michał Malinowski
14.06.2013
Jeśli termin 180 dni zaległości upłynął jeszcze w 2012 r., to wierzyciel miał prawo do skorzystania...
Michał Wojtas
14.06.2013
Doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego może zgłosić do właściwego Regionalnego Oddziału...
Joanna Polańska-Solarz
14.06.2013
Doradca podatkowy
Kwestię podawania do publicznej wiadomości danych doradców podatkowych reguluje ustawa o doradztwie...
Joanna Polańska-Solarz
14.06.2013
Doradca podatkowy
Skoro wnioskodawca nie może być w sprawie wniosku o udzielnie pisemnej interpretacji przepisów...
Michał Malinowski
14.06.2013
Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek ostateczny projekt ustawy o Specjalnym Podatku...
Krzyczkowski Wojciech
14.06.2013
Dochody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z własnych odłowów oraz z pobieranych...
Jolanta Mazur
14.06.2013
Izby celne nie płacą VAT od sprzedaży skonfiskowanych samochodów - orzekł w czwartek Naczelny Sąd...
Delert Elżbieta
14.06.2013
Od poniedziałku Izba Celna zaostrzy na granicy z Rosją kontrole osób przywożących paliwo. Od tego...
Joanna Wojciechowska
14.06.2013
Proponowana przez resort finansów reguła wydatkowa, pozwalająca na dostosowanie wydatków do...
Jolanta Mazur
14.06.2013
Bez wprowadzenia w Polsce otwartych funduszy emerytalnych dług publiczny, według metodologii UE, na...
Godusławski Bartłomiej
14.06.2013
Szczegółowym zapisom umowy pomiędzy rządem a episkopatem ws. zastąpienia Funduszu Kościelnego...
PAP
13.06.2013
W odpowiedzi na stanowisko Francji i innych państw, głosujących za ustanowieniem ceł...
PAP
13.06.2013
Ustalając prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej...
Tomasz Krywan
13.06.2013
W niniejszej sprawie organy obu instancji stwierdziły, że w sprawie zaistniała przesłanka ważnego...
Michał Malinowski
13.06.2013
Pracownicy wywiadu skarbowego we współpracy z policjantami Centralnego Biura Śledczego w Kielcach...
Jolanta Mazur
13.06.2013
Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie wymagają już potwierdzenia za zgodność...
Katarzyna Bogucka
13.06.2013
Resort finansów poinformował, że do Komitetu Stałego Rady Ministrów przekazano projekt ustawy o...
Krzyczkowski Wojciech
13.06.2013
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie skargi złożonej przez Telekomunikację Polską...
Jędrzejewska Katarzyna
13.06.2013
PO rozważa ponowne złożenie w Sejmie projektu likwidującego finansowanie partii z budżetu państwa -...
Rawicz Marta
13.06.2013
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu...
Katarzyna Bogucka
13.06.2013
Dokumentowane refakturami (odsprzedawane) usługi i towary powinny być opodatkowane, co do zasady,...
Agnieszka Matłacz
13.06.2013
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zgodności z konstytucją paktu fiskalnego....
Jędrzejewska Katarzyna
13.06.2013
Ustawa o finansach publicznych to kaganiec blokujący nowelizację budżetu na 2013 r. - uważają...
Musiał Marcin
13.06.2013

Nie dać się stresowi

Doradca podatkowy
W pracy, która polega na ciągłym kontakcie z ludźmi chcąc nie chcąc - jesteśmy narażeni na...
Joanna Polańska-Solarz
13.06.2013
Doradca podatkowy

Sztuka obsługi klienta

Doradca podatkowy
Osoby zarządzające kancelariami podatkowymi wciąż nie dostrzegają, jak ważne są szkolenia...
Joanna Polańska-Solarz
13.06.2013
Doradca podatkowy
Resort finansów poinformował, że data stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...
Katarzyna Bogucka
13.06.2013
Wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek w funduszu inwestycyjnym nie stanowią...
Michał Malinowski
13.06.2013
KE zaproponowała w środę rozszerzenie automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi...
Żylińska Julita
12.06.2013
Poczyniliśmy bardzo duży postęp, wierzę, że zbliżamy się do porozumienia - powiedział o...
Żylińska Julita
12.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski