Tylko pracownicy mają prawo do zwolnienia z cła i VAT firmowego samochodu przywożonego spoza UE dla...
Jędrzejewska Katarzyna
08.03.2013
Ministerstwo Finansów nie widzi potrzeby rewizji budżetu, stronę wydatkową trzyma w ryzach, pewne...
PAP
08.03.2013
Od dodatkowej premii za dzieło stworzone przez pracownika, np. za program komputerowy, też...
PAP
07.03.2013
Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w kolejnej już edycji Forum Podatkowo-Księgowego, która...
Jolanta Mazur
07.03.2013
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracując z Wywiadem Skarbowym, Urzędami...
PAP
07.03.2013
Wstępna opłata leasingowa, którą podatnik poniesie w związku z zawarciem umowy leasingu...
Michał Malinowski
07.03.2013
Obniżona stawka podatku VAT ma zastosowanie do produktów wytwarzanych na obszarach posiadających...
Katarzyna Bogucka
07.03.2013
Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła nadzieję, że unijny budżet na lata 2014-20 zostanie...
PAP
07.03.2013
Od 1 kwietnia 2013 r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...
Agnieszka Matłacz
07.03.2013
Doradca podatkowy
Marcowa decyzja RPP dopełnieniem rozpoczętego cyklu łagodzenia, a skala obniżek pozwoli na...
PAP
07.03.2013
Zgodnie z treścią Zasad etyki doradców podatkowych do 31 marca 2013 r. należy dokonywać w panelu...
Joanna Polańska-Solarz
07.03.2013
Doradca podatkowy
Wartość bonifikaty, której nie trzeba ustawowo zwracać na mocy art. 68 ust 2a ustawy o gospodarce...
Jolanta Mazur
07.03.2013
Resort finansów chce zmienić przepisy o kasach fiskalnych i wprowadzić wymóg podawania na paragonie...
PAP
07.03.2013
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec stycznia 2013...
PAP
07.03.2013
Marcowa obniżka stóp była postawieniem kropki po serii obniżek, ale RPP nie zamyka sobie furtki do...
PAP
07.03.2013
Właściciele hodowli (posiadacze psów) od każdego posiadanego psa zobowiązani są uiszczać opłatę od...
Krzysztof Kamiński
07.03.2013
Stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w składkach ZUS zmaleje od czwartku do...
Jędrzejewska Katarzyna
07.03.2013
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które ma...
Katarzyna Bogucka
07.03.2013
Wpływy z VAT wyniosły po styczniu 10,4 proc. planu, czyli 13.173,6 mln zł - podało w środę...
Mariański Piotr
07.03.2013
Rozważamy zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku...
Kwiatkowska Agata
07.03.2013
Deficyt budżetu państwa po styczniu 2013 roku wyniósł 8.440,9 mln zł wobec 8.436,9 mln zł...
Mariański Piotr
07.03.2013
W dniach 5-6 marca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy...
Jolanta Mazur
06.03.2013
Warunki formalne korzystania ze wskazanego zwolnienia oraz zasady rozliczania kosztów podróży...
Tomasz Krywan
06.03.2013
Odpis podatkowy na Kościół, który ma zastąpić Fundusz Kościelny, zmniejszy dochody samorządów. Mają...
PAP
06.03.2013
Czynsz uzyskiwany z tytułu dzierżawy znaku towarowego, będzie stanowić przychody z praw...
Jolanta Mazur
06.03.2013
Członkowie sejmowej komisji gospodarki opowiedzieli się we wtorek za sześcioma poprawkami Senatu do...
PAP
06.03.2013
Kwalifikację do leku wyznacza prawo farmaceutyczne a nie klasyfikacja PKWiU. Lekiem jest co do...
Michał Wojtas
06.03.2013
Według wyroku NSA korzystanie przez menedżera ze służbowej komórki czy samochodu lub zwrot kosztów...
Jolanta Mazur
06.03.2013
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt, który ma ograniczyć wyłudzenia VAT w handlu prętami...
Musiał Marcin
06.03.2013
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt roboczego porozumienia ws. zastąpienia Funduszu...
Krzysztof Sobczak
06.03.2013