Rabat towarowy przez wydanie dodatkowego posiłku nie powoduje ani powstania przychodu, ani nie...
Krzysztof Klimek
22.02.2016
Nieotrzymanie świadectwa zwolnienia i zamówienia wraz ze specyfikacją w wyznaczonym terminie...
Michał Malinowski
22.02.2016
Trwające w resorcie rolnictwa prace nad rządowym projektem ustawy ws. sprzedaży żywności przez...
Krzysztof Sobczak
22.02.2016
W ubiegły piątek minister finansów spotkał się z inwestorami w Londynie podczas którego omówił...
Michał Malinowski
22.02.2016
Organy podatkowe nie są uprawnione do zmiany wartości nominalnej udziałów i akcji, także wówczas,...
Michał Malinowski
22.02.2016
Sprawozdanie za dany rok obrotowy powinno być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej do...
Michał Malinowski
22.02.2016
Po stronie najemców lokali mieszkalnych nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku...
Michał Malinowski
22.02.2016
W trakcie współpracy z klientem zdarzają się sytuacje konfliktowe. Najlepszym sposobem na...
Joanna Polańska-Solarz
22.02.2016
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów opublikowało informację z działalności biur Krajowej Informacji Podatkowej w...
Krzysztof Sobczak
22.02.2016
Usługi telemedycyny, świadczone za pośrednictwem internetu są w istocie udzielaniem porad i nie...
Anna Dudrewicz
22.02.2016
Uniwersalne wsparcie pieniężne byłoby bardziej zasadne, gdyby budżet zasilano wysokimi,...
PAP
21.02.2016
Podatek od sklepów daje jeszcze więcej możliwości, niż podatek bankowy, do omijania tej daniny; ma...
PAP
20.02.2016
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która ma wspierac podatników przy...
Krzysztof Sobczak
19.02.2016
Senat zakończył głosowania nad ustawą budżetową na 2016 rok, przyjmując w sumie 20 poprawek. Za...
PAP
19.02.2016
Stawka podatku od handlu detalicznego powinna być liniowa i nie wyższa niż 0,4 proc. - uważają...
Katarzyna Bogucka
19.02.2016
Udokumentowane wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, jako podnoszące kwalifikacje...
Michał Malinowski
19.02.2016
Wypłata dywidendy w żaden sposób nie ma wpływu na cenę towarów, czy świadczonych przez spółkę...
Michał Malinowski
19.02.2016
Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w...
Joanna Polańska-Solarz
19.02.2016
Doradca podatkowy
Od zakupu urządzenia nawigacyjnego GPS, które może być wykorzystywane przez podatnika nie tylko do...
Rafał Styczyński
19.02.2016
Resort finansów proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów...
Michał Malinowski
19.02.2016
Minister finansów już po raz kolejny zwolnił z podatku dochodowego od osób fizycznych określone...
Michał Malinowski
19.02.2016
Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała wskazówki...
Michał Topulniak
19.02.2016
Projekt o podatku od handlu z 2 lutego jest w trakcie przepracowywania; jest szereg kwestii, które...
PAP
18.02.2016
MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o Loterii Paragonowej, które służą wyłudzaniu pieniędzy....
PAP
18.02.2016
Przedsiębiorcy bardzo rzadko zmieniają biura rachunkowe i kancelarie podatkowe. Jeśli nie dojdzie...
Joanna Polańska-Solarz
18.02.2016
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski