W najnowszym wydaniu biuletynu:

- MSSF 15 – Przychody z umów z klientami (przegląd zagadnień branżowych: sektor produktów przemysłowych),

- MSSF 16 – Leasing (przegląd zagadnień branżowych: sektor telekomunikacyjny),

- Symulator wpływu MSSF 16.