Zmiana w zakresie spraw prowadzonych przez Dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu ma charakter formalny, wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych regulacji do zmiany w przepisach unijnych, tj. zmian podstawy prawnej i zmian w terminologii, bez zmian merytorycznych. Ponieważ konieczność dokonania zmian dotyczy większości przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia w tym zakresie, opracowano projekt nowego rozporządzenia w formie jednolitego aktu prawnego.

Dodanie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu jako organu odpowiadającego za rejestrację polskich podmiotów, zmianę i aktualizację danych rejestracyjnych oraz spraw prowadzonych w związku z cofnięciem rejestracji w unijnym systemie zarejestrowanych eksporterów (REX) stanowi realizację obowiązku nałożonego na państwa członkowskie do wyznaczenia takiego organu oraz zapewnienia środków odwoławczych od cofnięcia rejestracji.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł