Na cykl wykładów "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego", którego organizatorem jest wydawnictwo Wolters Kluwer, składa się seria 5 praktycznych seminariów w różnych miastach w Polsce: w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Spotkania poprowadzą doświadczeni sędziowie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

We Wrocławiu (8 czerwca br.) przedmiotem wykładu będzie omówienie najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów administracyjnych w zakresie prawa podatkowego celem zapoznania się z głównymi problemami orzeczniczymi we wskazanym przedmiocie.

Podczas seminariów w Krakowie (16 maja br.) i Katowicach (17 maja br.) omówione zostanie orzecznictwo dotyczące praktycznych problemów w zakresie procedury podatkowej, przepisów podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Uwzględnione zostaną również, istotne dla przedstawianych tematów, wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE. Przy omawianiu konkretnej tematyki, skrótowo i syntetycznie, przedstawiona zostanie ewolucja poglądów orzeczniczych, co pozwoli zorientować się jaki jest aktualny stan stanowiska judykatury.

 

 

Z kolei w Gdańsku (12 maja br.) i w Warszawie (2 czerwca br.) przedstawione będą zagadnienia z zakresu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Omówione zostaną najbardziej istotne i doniosłe orzeczenia krajowych sądów administracyjnych wydane w okresie ostatniego roku. Szczególny nacisk położony będzie na problematykę klasyfikacji przychodów do poszczególnych źródeł, wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na wykładnię prawa dokonywaną przez sądy administracyjne, a także opodatkowanie przychodów i dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych.

Wszystkie szczegóły organizacyjne są dostępne na stronie www.szkolenia.wolterskluwer.pl/orzecznictwo