Materiał zawarty w przewodniku stanowić może również pomoc przy wykonywaniu innych usług związanych z weryfikacją sprawozdań lub ksiąg rachunkowych. Tłumaczenie zostało zapewnione dzięki finansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

– Przegląd staje się uznawaną alternatywą dla tych przedsiębiorstw, które zwolnione są z prawnego obowiązku badania sprawozdania finansowego, ale chcą zweryfikować rachunkowość w firmie. Dlatego staramy się rozwijać i promować wiedzę o tej usłudze – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Podręcznik można pobrać bezpłatnie w wersji PDF pod adresem: www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/IFAC-Przewodnik_przeprowadzania_up.pdf.