Sprawdzian wykreślony ze szkoleń egzaminatorów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dostosowujące wymogi dotyczące szkolenia egzaminatorów do przepisów likwidujących sprawdzian szóstoklasisty. Oba akty obowiązują od 1 września 2016 r.

02.09.2016

Karta Nauczyciela z nowym tekstem

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Nie wprowadza zmian normatywnych w tekście aktu prawnego.

01.09.2016

Rok szkolny będzie krótszy o tydzień

Rok szkolny będzie się kończył w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę materię.

26.08.2016

Ujednolicono wzory informacji o kwalifikacjach

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika będą tworzone według ujednoliconych wzorów. Informacje o konkretnych umiejętnościach będą przedstawiane w postaci znaków graficznych.

18.07.2016

Koniec z gimnazjami, wraca czteroletnie liceum

Powrót do ośmioklasowej podstawówki, czteroletnie liceum i nowy stopień awansu zawodowego nauczyciela- to główne założenia reformy edukacji, które minister edukacji przedstawiła podczas debaty w...

27.06.2016

Nowoczesna szkoła branżowa zastąpi zawodówkę

Zastąpienie zawodówek nowoczesnymi szkołami branżowymi, przekazanie organizacji egzaminów zewnętrznym podmiotom oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców - to główne kierunki reformy...

24.06.2016

Mniej pieniędzy na program "Wyprawka szkolna"

Rada Ministrów przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ws. rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Na sfinansowanie programu rząd przeznaczy 24 mln zł.

23.05.2016