Ujednolicono wzory informacji o kwalifikacjach

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika będą tworzone według ujednoliconych wzorów. Informacje o konkretnych umiejętnościach będą przedstawiane w postaci znaków graficznych.

18.07.2016

Koniec z gimnazjami, wraca czteroletnie liceum

Powrót do ośmioklasowej podstawówki, czteroletnie liceum i nowy stopień awansu zawodowego nauczyciela- to główne założenia reformy edukacji, które minister edukacji przedstawiła podczas debaty w...

27.06.2016

Nowoczesna szkoła branżowa zastąpi zawodówkę

Zastąpienie zawodówek nowoczesnymi szkołami branżowymi, przekazanie organizacji egzaminów zewnętrznym podmiotom oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców - to główne kierunki reformy...

24.06.2016

Mniej pieniędzy na program "Wyprawka szkolna"

Rada Ministrów przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ws. rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Na sfinansowanie programu rząd przeznaczy 24 mln zł.

23.05.2016

Szkoła eksperymentalna lepiej sprawdzi kandydata

Do Sejmu wpłynął projekt noweli umożliwiającej wprowadzenie do procesu rekrutacji do szkół eksperymentalnych indywidualnego sprawdzianu predyspozycji o ile eksperyment będzie zakładał takie...

10.05.2016