Według wnioskodawców szkoły eksperymentalne powinny mieć więcej swobody w doborze kandydatów.
"Impulsem do wystąpienia z niniejszą inicjatywą ustawodawczą były postulaty poznańskiego środowiska oświatowego, samorządowego, jak i gremiów społecznych - wyjaśniają w uzasadnieniu" - Chodzi o szkołę "Łejery" w Poznaniu, która prowadzi nauczanie według autorskiego programu. Obowiązujące przepisy nie dają jednak placówce swobody w wyborze przyszłych uczniów.
"> nie będąc szkołą sportową, językową, ani artystyczną z formalnego punktu widzenia są szkołą ogólnodostępną i w związku z tym podlegają w procesie rekrutacji zasadom przyjętym przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały „rekrutacyjnej”. Nie daje ona możliwości utrzymania dotychczasowych zasad naboru do tej szkoły oraz innych tego typu szkół w Polsce." - podkreślają autorzy projektu.
Chcą, by przepisy ustawy o systemie oświaty dawały tego rodzaju placówkom możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów predyspozycji w procesie rekrutacji.

 

WSA: nauczanie religii w szkole musi uwzględniać klasy, a nie etapy edukacyjne>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł