Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sugeruje potrzebę dodania przepisu precyzującego, że uprawnienia szkoły publicznej mogą być cofnięte przez ministra ds. kultury i to nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku kształcenia, a w przypadku szkoły policealnej pierwszego semestru.
Resort chce także, by przepis zobowiązywał niepubliczne placówki artystyczne do określenia w statutach zasad rekrutacji do placówki, zwłaszcza zaś doprecyzowania zasad przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole.

Szkoła eksperymentalna lepiej sprawdzi kandydata>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł