Elbanowscy: likwidacja gimnazjów będzie pozorna

Jeżeli ustawa zmieniająca system oświaty wejdzie w życie w takim kształcie, to nie rozwiąże problemu gimnazjów, a w praktyce tylko przyspieszy przejście do innej szkoły - uważa Stowarzyszenie...

21.10.2016

W 2017 r. podwyżki dla nauczycieli

Projekt ustawy budżetowej na 2017 r. przewiduje niewielkie podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się pensje dla nauczycieli. Wzrośnie o 35,33 zł.

12.10.2016

MF: resort oświaty nie doszacował kosztów reformy

W projekcie nowego Prawa oświatowego zabrakło wskazania wszystkich kosztów, jakie niesie ze sobą reforma - zauważa Ministerstwo Finansów. Brakuje m.in. oszacowania kosztów przeprowadzenia niektórych...

11.10.2016

Gmina nie przekaże wszystkich szkół

Nowe przepisy oświatowe ograniczą możliwość przekazywania gminnych placówek innym podmiotom. Jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła się wyzbyć wszystkich placówek.

30.09.2016

Gimnazja znikną 1 września 2019 r.

Reforma edukacji rozpocznie się już w przyszłym roku szkolnym. MEN zakłada, że 1 września 2019 r. gimnazja nie będą już częścią ustroju szkolnego.

19.09.2016

Przyszły rok szkolny już bez rekrutacji do gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie już rekrutacji do gimnazjum; decyzja co do formy i czasu przekształcenia tych placówek będzie należeć do podmiotów prowadzących - poinformowała w piątek minister...

16.09.2016

Sprawdzian wykreślony ze szkoleń egzaminatorów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dostosowujące wymogi dotyczące szkolenia egzaminatorów do przepisów likwidujących sprawdzian szóstoklasisty. Oba akty obowiązują od 1 września 2016 r.

02.09.2016

Karta Nauczyciela z nowym tekstem

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Nie wprowadza zmian normatywnych w tekście aktu prawnego.

01.09.2016

Rok szkolny będzie krótszy o tydzień

Rok szkolny będzie się kończył w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę materię.

26.08.2016