W SIO nie przewiduje się podziału na urlopy związane z rodzicielstwem – wszystkie przyczyny nieprowadzenia przez nauczyciela  zajęć będą  stanowiły jedną kategorię.
Resort edukacji zamierza także zmienić terminy przekazywania danych do bazy systemu informacji oświatowej - po nowelizacji ma być ich mniej.
Poszczególne informacje będą przekazywane do: 10 stycznia, 10 kwietnia oraz do 10 października każdego roku.

System Informacji Oświatowej - nowe rozporządzenie>>

Zaproponowana zmiana, poprzez ograniczenie liczby terminów przekazywania danych ułatwi użytkownikom korzystanie z systemu. W szczególności dyrektorzy i pracownicy szkół, w okresie, kiedy najintensywniej powinny być przekazywane dane o uczniach i nauczycielach w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, nie będą zobligowani do przekazywania innych danych.

Policja zajmie się fałszywymi ofertami wpisów do Systemu Informacji Oświatowej>>