Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wynika z wniosków zgłoszonych przez ministrów. Na liście znajdą się zawody: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik automatyk, szkutnik i mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej. Uwzględniono także zmiany dotyczące zawodu technik pożarnictwa wprowadzone na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.

Nowe profesje na liście zawodów szkolnictwa zawodowego>>