Jeżeli okaże się, że potrzebne są inne podręczniki niż te, które zakupiono już z dotacji celowej, organ prowadzący będzie mógł kupić brakujące materiały edukacyjne umożliwiające realizację programu nauczania. Zostanie to zrefundowane z dotacji na przyszły rok.
Kwota przeznaczona na ten cel nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na ucznia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych - 25 zł pomnożonych przez odpowiedni wskaźnik.

Instytut Jagielloński: rządowy podręcznik obniża jakość nauczania>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł