W rozporządzeniu określono m.in. sposób przeprowadzenia dowodów w postępowaniu wyjaśniającym, przebieg tego postępowania oraz przesłanki jego umorzenia.
Prowadzenie postępowania wyjaśniającego wejdzie w zakres zadań rzecznika dyscyplinarnego, to on podejmie decyzję o umorzeniu procedury lub o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed komisją pierwszej instancji, gdy stwierdzi, że pedagog popełnił czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela lub nie wypełnił nałożonych na niego obowiązków.
 

Katechetka zwolniona za opowiadanie dzieciom o aborcji>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł