Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym z prawem do dodatku

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Część samorządów ogranicza wydatki na dodatki funkcyjne dla nauczycieli przedszkoli - zwracają uwagę posłowie. Chodzi o uzależnianie wypłaty dodatku od liczby godzin pensum wychowawcy. Resort edukacji wyjaśnia, że taka praktyka jest niezgodna z prawem. I podkreśla, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym jest dodatkiem obligatoryjnym.

07.04.2021

Wolontariat jak roboty przymusowe? Poważna nadinterpretacja

Zarządzanie oświatą

Choć powszechnie wiadomo, że z niewolnika nie da się zrobić pracownika, to z jakiegoś powodu niektóre szkoły uznały, że przymusowy wolontariat nie jest wcale oksymoronem. Szaleństwu uległo też wielu rodziców, którzy rzucili się w wir zbierania zaświadczeń o tego rodzaju aktywności ich dzieci. Przepisy oświatowe wskazują, że szkoła ma stwarzać możliwość, a nie obowiązek wolontariatu.

03.04.2021

Świadectwa będą lepiej chronione przed fałszerstwem

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji zamierza wymienić druki świadectw i dyplomów - chodzi o lepsze zabezpieczenia tych dokumentów. Nowe wymogi dla kategorii dokumentów, do której należą świadectwa, wprowadziło ministerstwo spraw wewnętrznych. Zmiany obejmą też arkusze ocen i suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

02.04.2021

Na egzaminach bez maseczek - rząd zaktualizował rozporządzenie

Zarządzanie oświatą

Resort zdrowia usunął luki w rozporządzeniu epidemicznym tak, by umożliwić organizację egzaminów ósmoklasisty i matur. Nauczyciele zasiadający w zespołach egzaminacyjnych mogą nocować w hotelach, zdający są zwolnieni z obowiązku noszenia maseczki, a przy przekraczaniu granicy w celu zdawania egzaminu, nie trzeba odbywać kwarantanny.

31.03.2021

ZNP apeluje o szczepienia dla pracowników niepedagogicznych

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny apeluje o szczepienia dla pracowników administracji i obsługi szkół. Podnosi, że pozwoli to na zaplanowanie powrotu do zajęć stacjonarnych i zwiększy bezpieczeństwo osób pracujących stacjonarnie i mających kontakt z dziećmi w przedszkolach i szkołach.

31.03.2021

Młodzi posłowie zajmą się nauczaniem Kardynała Wyszyńskiego

Ruszyła rekrutacja do tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - z racji pandemii konkurs będzie miał inną formułę. Nie będzie to jednak zdalna sesja. Dwuosobowe zespoły, które zgłoszą swój udział, muszą nadesłać pracę: plastyczną, wypracowanie lub projekt multimedialny. W tym roku tematem konkursu będzie: "Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

31.03.2021

Reforma edukacji włączającej - obawy o szkody w całym systemie oświaty

Kadry w oświacie

W projekcie zmian w nauczaniu włączającym pada słowo „przekształcenie”. W realiach polskich oznacza to: żeby szkołę przekształcić, należy ją zamknąć. Tego boi się środowisko edukacyjne - likwidacji szkół specjalnych. Resort edukacji niczego nie wyjaśnia, poprzestaje na ogólnikach, mimo że zgodnie z projektem, od początku 2022 zmiany miałyby wejść w życie.

30.03.2021

Są już informatory maturalne na 2023 r.

Zarządzanie oświatą

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące nowej, obowiązującej od 2023 r. formy egzaminów maturalnych. Informatory to dokumenty zawierające najważniejsze informacje na temat egzaminu (m.in. czasu jego trwania), a także opis arkusza egzaminacyjnego.

26.03.2021

Sposób na młodego hejtera - nie kara, a porządna edukacja

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Akt oskarżenia wobec uczniów, którzy stanęli przed sądem za znieważanie prezydenta RP Andrzeja Dudy wywołał dyskusję, czy taki czyn powinien w ogóle być przestępstwem. A nawet jeżeli, czy powinny za niego odpowiadać również nastolatki. Tym bardziej, że brakuje systemowych rozwiązań, które pozwalałyby na zwalczanie mowy nienawiści. Jednak prawnicy nie mają w tej sprawie jednoznacznej opinii.

26.03.2021

Podręczniki do poprawki - mają lepiej spełniać wymogi podstawy programowej

Zespół ministerialnych ekspertów zakończył sprawdzanie podręczników do historii, wos i języka polskiego. Zalecono m.in, by książki w większym stopniu wdrażały ucznia w określony kanon kulturowy. Większy nacisk ma też kłaść na wartości oraz "cele właściwe dla naszego kręgu kulturowego". Dominują enigmatyczne sformułowania, ale wyraźnie widać dążenie do uwypuklenia roli Kościoła.

25.03.2021

Minister: Nowy Ład to liczne zmiany w oświacie i nauce

Zarządzanie oświatą

Edukacja, nauka, szkolnictwo wyższe to są obszary, w których naprawdę będziemy mieli wiele nowości - zapowiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Nie wiadomo jeszcze, na czym mają polegać zmiany w tych obszarach, minister Czarnek zapowiada, że będą to " dobre nowości, z których będziemy się cieszyć".

24.03.2021

Nauczycielskie wyrównania gwoździem do trumny dla części gminnych kas

Kadry w oświacie Finansowanie oświaty

Pandemia sprawiła, że część gmin miała spory problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń nauczycieli – co oznacza, że musiała płacić pedagogom wyrównanie. Niektóre tak duże, że oznaczało konieczność zaciągnięcia pożyczek. Resort edukacji niepokoju samorządów nie podziela i zapewnia, że rządowe nakłady na edukację rosną z każdym rokiem.

23.03.2021

Czarnek: Szkoły bezpieczne, ale trzeba je było zamknąć

Zarządzanie oświatą

W szkołach nie ma szczególnie wielu ognisk zakaźnych i wysokiej transmisji wirusa - ocenia minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że trzeba je było zamknąć, żeby ograniczyć mobilność społeczną - bo "ponad 1,2 mln dzieci wraz z opiekunami to kilka milionów osób w ruchu każdego dnia".

22.03.2021

Próbne egzaminy ósmoklasistów w szkołach, ale w reżimie sanitarnym

Szkoła i uczeń Koronawirus

W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają trzy dni. Są organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale udział szkół w nich jest dobrowolny. Odbywają się stacjonarnie w szkołach, ale w reżimie sanitarnym, określonym w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

17.03.2021

Rodzice chcą Big Brother'a podczas lekcji, ale o kamerkach decyduje dyrektor

Szkoła i uczeń

Gry komputerowe, czat ze znajomymi, gapienie się w okno, czytanie książek, czy ściąganie na testach - lista przewinień uczniowskich podczas e-lekcji zdaje się nie mieć końca. Coraz częściej więc sami rodzice naciskają na nauczycieli by wprowadzili obowiązek włączania kamerek. Tymczasem mimo, że pandemia trwa ponad rok, odgórnych wytycznych nadal brak, a dyrektorzy i prawnicy mają sporo wątpliwości.

17.03.2021

Będą dodatkowe zajęcia dla wyrównania braków po nauce zdalnej

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Rząd przyjął we wtorek projekt przepisów, które pozwolą wprowadzić w szkołach dodatkowe zajęcia dla uzupełnienia powstałych w wyniku nauki zdalnej ewentualnych braków w opanowaniu wymagań ustalonych w podstawie programowej. Projekt, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, przewiduje powiększenie w tym celu subwencji oświatowej.

16.03.2021

Jedna dawka szczepionki nie uchroni nauczyciela przed kwarantanną

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus

Nauczyciel po jednej dawce szczepionki nie jest zwolniony z kwarantanny - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zwolnione są osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z dwóch dawek, oraz ci, którzy mają negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.

15.03.2021

W czterech województwach nauczanie hybrydowe - jest już rozporządzenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus

Część najmłodszych uczniów wróci do pracy zdalnej - od poniedziałku klasy I-III w czterech województwach będą uczyć się w trybie hybrydowym. To, jak to będzie zorganizowane, zależy od dyrektora. Rozporządzenia, stwarzające podstawy prawne do hybrydowego nauczania opublikowano w Dzienniku Ustaw.

12.03.2021

MEiN ogłasza program wspierania uczniów i nauczycieli

Koronawirus

Razem ze specjalistami praktykami z zakresu psychologii przygotowaliśmy program wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców - poinformował resort edukacji. Naukowcy zbadają potrzeby uczniów i opracują model wsparcia i pomocy uczniom, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi.

11.03.2021