Czarnek: Dzieci w szkołach specjalnych znajdują najlepszą opiekę edukacyjną

Zarządzanie oświatą

Obecnie 70 procent dzieci z orzeczeniami kształci się w szkołach ogólnodostępnych, a nie w szkołach specjalnych. Tymczasem – jak zapewnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na piątkowej konferencji prasowej – to w szkołach specjalnych znajdują najlepszą opiekę edukacyjną. Apelował o mówienie tego rodzicom tych dzieci.

25.03.2022

Słownik to za mało, by ukraiński uczeń napisał rozprawkę o "Panu Tadeuszu"

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji nie ustępuje w kwestii oceniania i egzaminowania uczniów z Ukrainy, którzy zapisali się do polskich szkół. Dopuszcza jedynie dostosowanie do nich arkuszy egzaminacyjnych, czyli np. przetłumaczenie poleceń. To problem dla dzieci, które poszły do klas ogólnodostępnych. W dalszej kolejności przełoży się na rekrutację do liceów i na studia.

23.03.2022

Ukraiński uczeń napisze egzamin ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Są już rozporządzenia, które umożliwią organizację oddziałów przygotowawczych w innych miejscach niż szkoły. Dodatkowo MEiN zakończył prace nad aktem prawnym umożliwiającym uczniowi z Ukrainy zdawanie egzaminu ósmoklasisty i matury - nie wygląda jednak, by szedł w tym względzie ukraińskim uczniom specjalnie na rękę w kwestii podstawy programowej. Część arkuszy będzie jednak przetłumaczona na ukraiński.

21.03.2022

Asystent dla uczniów z Ukrainy nawet bez biegłej znajomości polskiego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Już ponad 65 tys. uczniów z Ukrainy zgłosiło się do polskich szkół. Tym, które nie znają języka, pomóc mają asystenci nauczyciela. Pewne ułatwienia w ich zatrudnianiu przewiduje specustawa dotycząca pomocy osobom z Ukrainy - znosi ona częściowo wymogi dotyczące znajomości języka polskiego. Na stronie MEiN dostępny jest formularz dla osób zainteresowanych taką pracą.

18.03.2022

Od 1 września w szkołach przysposobienie obronne

Szkoła i uczeń Ukraina

Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa wrócą do szkół najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, wraz ze strzelaniem, wiedzą obronną i udzielaniem pierwszej pomocy - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

17.03.2022

W czwartek zbiera się Rada ds. Edukacji Uchodźców

Ukraina

Dobrze jest, aby osoby doświadczone, a jednocześnie mające praktykę na co dzień w edukacji, podpowiadały, co należy robić, żeby ten kryzys uchodźczy, a zaraz za tym kryzysem również coraz więcej dzieci ukraińskich w polskich szkołach, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało z korzyścią dla tych dzieci, ale bez uszczerbku dla dzieci polskich - mówił minister edukacji na temat zbierającej się w czwartek rady ds. bezpieczeństwa uchodźców.

17.03.2022

Władze oświatowe powinny wspomóc ukraińskie szkoły

Zarządzanie oświatą

Władze oświatowe stawiają na naukę polskiego i przyjęcie uczniów z Ukrainy do polskich szkół, w czym pomóc mają oddziały przygotowawcze. Pojawiają się jednak postulaty, by pozwolić działać szkołom ukraińskim - czy to w formie zdalnej, czy jako oddziałów międzynarodowych. Problemem będzie m.in. dopasowanie programów i ocen.

17.03.2022

ZNP apeluje o zwiększenie subwencji oświatowej

Zarządzanie oświatą

Muszą zostać podjęte działania organizacyjne, prawne i ekonomiczne, które będą wsparciem dla nauczycieli, samorządów i rodziców, a które okażą się także realną formą pomocy dla ukraińskich dzieci - mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, komentując kwestię zapewnienia edukacji uczniom z Ukrainy.

16.03.2022

Jest poradnik o różnicach programowych w ukraińskich szkołach

Zarządzanie oświatą

Eksperci przygotowali poradnik dotyczący różnic między podstawą programową polską i ukraińską. Szkoła Edukacji, która odpowiada za ten poradnik, to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi studia podyplomowe dla przyszłych, początkujących i doświadczonych nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii i WOS oraz biologii.

16.03.2022

Specustawa szkołom nie wystarczy - potrzebne rozwiązania na szczeblu centralnym

Zarządzanie oświatą Ukraina

W szkołach w całej Polsce uczy się już 42,5 tys. ukraińskich dzieci – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szczegóły przyjmowania uczniów z Ukrainy do szkół miała uregulować specustawa, jednak - jak zauważa Społeczne Towarzystwo Oświatowe - konieczne są dodatkowe rozwiązania na szczeblu centralnym.

16.03.2022

W czwartek pierwsze spotkanie Rady ds. Edukacji Uchodźców

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział utworzenie Rady ds. Edukacji Uchodźców, w której mają zasiadać m.in. byli ministrowie edukacji. Rada ma być ciałem opiniodawczo-doradczym. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek - tematem będzie obecna sytuacja dotycząca przyjmowania uchodźców do szkół.

15.03.2022

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. Więcej dzieci w grupie

Kadry w oświacie

Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

15.03.2022

Pełnoletni uczeń ma prawo sam zwolnić się z lekcji

Zarządzanie oświatą

Uczeń pełnoletni, poza wyjątkowymi sytuacjami, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie można wymagać, by w stosunkach ze szkołą reprezentowali go rodzice. Wprowadzanie do statutów szkół tego rodzaju zapisów jest niezgodne z prawem. Pełnoletni uczeń powinien mieć możliwość złożenia oświadczenia o tym, dlaczego nie był na lekcji.

15.03.2022

Służba nie drużba - ale nieobecność żołnierza w szkole musi być usprawiedliwiona

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Każdy, kto skończył 18 lat, może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), czyli terytorialnej służby wojskowej - część z tych osób jeszcze się uczy i o ile w spokojnych czasach niespecjalnie koliduje to z codziennymi obowiązkami, to w sytuacji, gdy "terytorialsów" postawiono w stan gotowości, może spowodować problemy z egzaminami lub klasyfikacją.

14.03.2022

Specustawa przyjęta - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów

Zarządzanie oświatą

Sejm przyjął specustawę dotyczącą Ukraińców uciekających przed wojną. Zmiany dotyczą też pracy nauczycieli - chodzi oczywiście o tych pedagogów, którzy będą pracować z ukraińskimi uczniami. Receptą na braki kadrowe w szkołach ma być m.in. pozwolenie na pracę pedagogów korzystających ze świadczeń kompensacyjnych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

12.03.2022

Nie będzie ułatwień w tworzeniu ukraińskich oddziałów - MEiN stawia na polską podstawę

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Sejm nie uchwalił w specustawie "ukraińskiej" rekomendowanej przez komisje poprawki uelastyczniającej przepisy dotyczące tworzenia w szkołach oddziałów międzynarodowych. Chodziło o to, by w szczególnych przypadkach jeszcze w tym roku szkolnym, uczniowie z Ukrainy mogli uczyć się według swojej podstawy programowej.

11.03.2022

Rozporządzenie pozwala na tworzenie liczniejszych klas

Zarządzanie oświatą

W związku z dużą liczbą dzieci z Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki pozwala na powiększenie oddziałów szkolnych i przedszkolnych - rozporządzenie w tej sprawie już ukazało się w Dzienniku Ustaw. O zwiększenie limitów apelowali samorządowcy - liczba dzieci w oddziale przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy.

10.03.2022

MEiN: Wystarczy oświadczenie rodziców, aby zgłosić do szkoły dziecko z Ukrainy

Zarządzanie oświatą Ukraina

Przybywający do Polski obywatele Ukrainy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z polskiego systemu edukacji. Gdy przybędą do Polski, powinni zgłosić się do szkoły w rejonie, w którym zamieszkują. Jeśli chodzi o szkołę podstawową – do urzędu gminy, jeśli chodzi o szkołę średnią – do starostwa powiatowego - poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

09.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski