Nowe rozporządzenie ureguluje wykorzystanie internetu w kształceniu ustawicznym. Szkoła udostępni...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Zaproponowane przez MEN zmiany w finansowaniu przedszkoli idą w złym kierunku - uważa Ryszard...
Serwis Samorządowy PAP
05.11.2012
Zmieniła się struktura organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mirosław Sielatycki nie jest...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Gimnazja miały wyrównywać szanse uczniów, a utrwalają społeczne nierówności informuje Gazeta...
Podsiedzik Tomasz
05.11.2012
Czy efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Dyrektor szkoły, który stwierdził, że jeden z jego pracowników naruszył obowiązki pracownicze, nie...
Krzysztof Lisowski
05.11.2012
Do jednej z klas w liceum w Opolu Lubelskim uczęszcza aż 40 uczniów. Starostwo powiatowe nie...
Monika Sewastianowicz
04.11.2012
Prawie wszystkie szkoły w woj. pomorskim uczestniczą w unijnym programie Owoce w szkole. W zimowym...
PAP
03.11.2012
W przypadku powierzenia obowiązków dyrektora pierwszeństwo przypada bezwzględnie wicedyrektorowi...
03.11.2012
Szkoły często muszą dokonywać zamówień w trybie określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych....
03.11.2012
Łódź jako pierwsze miasto w kraju wprowadziła wychowanie seksualne w gimnazjach. Organizacją zajęć...
02.11.2012
Polska jest na 10. miejscu w rankingu krajów, których obywatele dobrze znają język angielski -...
Monika Sewastianowicz
02.11.2012
Naukowcy odkryli, że strach przed matematyką uaktywnia rejony mózgu odpowiedzialne za odczuwanie...
Monika Sewastianowicz
02.11.2012
Rzecznik praw dziecka apeluje o skrócenie terminu na dostosowanie placówek do wymogów określonych w...
Monika Sewastianowicz
02.11.2012
Dyrektor Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia Piotr Stegnij zapowiedział w środę, że...
PAP
02.11.2012
Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela nie ma znaczenia, ile godzin przepracowuje on w danej...
Bożena Barszczewska
02.11.2012
Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. organizacji placówek doskonalenia nauczycieli. Ich...
Monika Sewastianowicz
01.11.2012
Suplementy diety, katalog Lego i syrop witaminowy zawierały Paczki przedszkolaka, które w jednym z...
Monika Sewastianowicz
01.11.2012
Działacze terenowi Solidarności przekręcają wypowiedź prezesa ZNP dotyczącą pracy nauczycieli z...
Monika Sewastianowicz
31.10.2012
Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę w MEN i ORE. NIK skontroluje przede wszystkim, jak...
Monika Sewastianowicz
31.10.2012
Chociaż świętowanie Halloween nie należy do polskiej tradycji, wiele szkół organizuje z tej okazji...
Monika Sewastianowicz
31.10.2012
Polska odniosła w ostatnich latach sukces edukacyjny, chcielibyśmy dowiedzieć się jak to się udało...
PAP
31.10.2012
Zakaz łączenia funkcji radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia...
Monika Sewastianowicz
31.10.2012
Poznanie zasad funkcjonowania banków oraz zdobycie wiedzy ekonomicznej - to główny cel programu Na...
Huk Wojciech
31.10.2012
Wojewoda mazowiecki unieważnił ze względów formalnych decyzję prezydenta Radomia ws. odwołania...
Pecka Ilona
31.10.2012
Wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków nie spowodowało zmniejszenia liczby miejsc...
PAP
31.10.2012
Kurator oświaty wydając opinię dotyczącą zamiaru połączenia szkół, nie działa w warunkach uznania,...
31.10.2012
Nadaj sobie formę to hasło projektu skierowanego do gliwickich uczniów, którego celem będzie...
PAP
30.10.2012
Trybunał Konstytucyjny umorzył we wtorek sprawę dotyczącą konstytucyjności przepisu, który nie...
PAP
30.10.2012
O kwestii nauczycielskich ulg na przejazdy komunikacją publiczną będzie musiał zadecydować premier....
Monika Sewastianowicz
30.10.2012