Premier niezgodnie z procedurą rozpoznał skargę na podział środków w ramach subwencji oświatowej...
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości również zwolnieni są z...
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Ponad 4 mln. uczniów, nauczycieli i studentów skorzysta ze stażów zagranicznych i szkoleń,...
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał ministrowi pracy swój projekt nowelizacji ustawy o...
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Stowarzyszenia rodziców, którym gminy przekazały szkoły, skarżą się, że dostają za małe dotacje....
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Według danych Komendy Głównej Policji w szkole jest coraz bezpieczniej. Odnotowano mniej bójek,...
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Na egzaminie będzie liczyć się także to, w jaki sposób uczeń rozwiązał zadanie. Egzaminator będzie...
Monika Sewastianowicz
26.02.2014
Co najmniej 16,3 mln zł przeznaczy w tym roku Łódź na remonty placówek oświatowych w mieście. W...
PAP
26.02.2014
Śmierć pracownika jest zdarzeniem, w którym następuje wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa. Gdy...
Krzysztof Lisowski
26.02.2014
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu nie można naliczać za każdą rozpoczętą godzinę. Liczą się...
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
Rzecznik Praw Rodziców, czyli organizator akcji Ratuj maluchy, opublikował na swoich stronach...
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
Nie będąc samodzielnym podmiotem, rada rodziców nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku...
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
W podręczniku nie będzie zadań, które uczeń miałby uzupełniać w książce. MEN przekazał do...
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
Gminy dostały mniej pieniędzy na organizację wychowania przedszkolnego. Różnica to nawet mln zł.
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
Prawo i Sprawiedliwość chce powrotu do szkół sprzed reformy wprowadzającej gimnazja. Pomysł nie...
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
W latach 90. pełniły ważną rolę w systemie oświaty, ale wkrótce mogą zniknąć. Ostateczną likwidację...
PAP
25.02.2014
Kompetencje polskiej młodzieży rosną z każdym rokiem, czego nie można powiedzieć o dorosłych...
Monika Sewastianowicz
25.02.2014
Uwzględnianie problematyki płci we wszystkich podstawowych obszarach życia społecznego jest jednym...
25.02.2014
Pierwszy termin składania wniosków w Erasmus+ to 17 marca 2014 r. Swój udział zgłaszać moga...
Monika Sewastianowicz
24.02.2014
Radni Piaseczna uchwalili rezolucję przeciwko gender. Sprzeciw dotyczy zwłaszcza programów...
Monika Sewastianowicz
24.02.2014
Zgodnie z tzw. ustawą rekrutacyjną samorządy wprowadziły własne kryteria, od których spełnienia...
Serwis Samorządowy PAP
24.02.2014
Coraz młodsze dzieci są narażone na przemoc w szkole. Chodzi przede wszystkim o przemoc chłopców -...
Monika Sewastianowicz
24.02.2014
Sprzedawcy dobrowolnie wprowadzają ograniczenia w sprzedaży elektronicznych papierosów osobom...
Monika Sewastianowicz
24.02.2014
Nie cichną dyskusje o zmianach pozwalających MEN na przygotowanie własnego podręcznika. Pojawiają...
Monika Sewastianowicz
24.02.2014
Uniwersytet Opolski i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) podpisały umowę o współpracy. W...
PAP
24.02.2014
Do podstawy trzynastki wchodzi dodatek uzupełniający za rok, za który jest ustalane dodatkowe...
Joanna Lesińska
24.02.2014
Nie ma jednej agresji internetowej, w którą mogą być zaangażowani młodzi ludzie. W sieci mamy do...
PAP
23.02.2014
Z roku na rok rośnie w woj. pomorskim liczba dzieci i młodzieży uczących się języka kaszubskiego. W...
PAP
22.02.2014
Krakowski sąd uznał, że Gmina Miasta Krakowa powinna zapłacić 156,4 tys. zł zadośćuczynienia i...
PAP
22.02.2014
ZNP zadeklarował poparcie dla noweli ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej przepisy dotyczące...
Monika Sewastianowicz
21.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski