MENzłagodziło przepisy dotyczące warunków funkcjonowania oddziałów integracyjnych. Mogą one...
Agata Piszko
15.09.2015
900 mln euro będzie w najbliższych latach wydane na szkoły zawodowe w Polsce z poziomu regionów;...
PAP
15.09.2015
Uczniowie z Węgorzewa i szkół leżących w tym powiecie przejdą bezpłatne, podstawowe badania wzroku....
PAP
14.09.2015
ZNP wystosowało list do sześciu ugrupowań politycznych, w którym proponuje im podpisanie...
PAP
14.09.2015
Rozszerzone zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego prowadzi eksperymentalnie od września II...
PAP
14.09.2015
Włączenie szkoły do organizacji wypoczynku oznacza konieczność rozszerzenia zadań statutowych...
Monika Sewastianowicz
14.09.2015
Specjalisći krytykują zmiany dotyczące kwalifikacji nauczycieli - zauważają, że wymóg, by szkoły...
Monika Sewastianowicz
14.09.2015
Jeżeli rada rodziców naruszyła procedurę wyboru swojego przedstawiciela do komisji konkursowej,...
Monika Sewastianowicz
14.09.2015
Polskie cmentarze wojenne we Włoszech odwiedzi młodzież, która bierze udział w projekcie...
PAP
14.09.2015
O obecność krzyża we wszystkich salach w szkole apeluje bp Marek Mendyk, szef Komisji Wychowania...
PAP
14.09.2015
Opieki w szkolnych autobusach, stołówkach i na przerwach międzylekcyjnych nie powierza się w ramach...
Joanna Lesińska
14.09.2015
92 proc. absolwentów klas zawodowych prowadzonych przez szkołę w Swarzędzu (Wielkopolskie) we...
PAP
14.09.2015
Polscy parlamentarzyści nie zgłębili tematu polskiej oświaty na Litwie powiedział...
PAP
13.09.2015
ADHD nie jest wymyślonym zaburzeniem rozwoju. Dzieci, które na nie cierpią, są 10 razy bardziej...
PAP
12.09.2015
Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa...
Monika Sewastianowicz
11.09.2015
Sejm przyjął w piątek niemal jednogłośnie uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie ograniczaniem...
PAP
11.09.2015
MENdeklaruje, że da szanse szkołom, które spóźniają się z dostosowaniem statutów do nowych...
Monika Sewastianowicz
11.09.2015
Sejm znowelizował w piątek ustawę o systemie oświaty wprowadzając szczegółowe zapisy dotyczące...
PAP
11.09.2015
Świadectwo dojrzałości uzyskało 82 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała...
PAP
11.09.2015
Są już nowe zasady dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia...
Monika Sewastianowicz
11.09.2015
Na kandydatów, którzy chcieliby podjąć darmową naukę w szkole wyższej, czekają wolne miejsca na...
PAP
11.09.2015
Wszystkie kluby poparły w czwartkowej debacie projekt uchwały Sejmu, w którym izba wyraża...
PAP
11.09.2015
W polskich podręcznikach szkolnych dominują postaci męskie; kobiety są marginalizowane,...
PAP
11.09.2015
Od początku roku szkolnego uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów w Radomiu będą mogą pić wodę...
PAP
10.09.2015
Na potrzeby niepełnosprawnych uczniów samorządy muszą wydać kwotę w wysokości nie niższej niż...
Monika Sewastianowicz
10.09.2015
Osiem nowych dębów posadzono na dziedzińcu Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta...
PAP
10.09.2015
Uczniowie niechętnie jedzą posiłki przygotowywane zgodnie z nowymi przepisami. Niektórzy rodzice...
Monika Sewastianowicz
10.09.2015
Zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego i określenie zasad odbywania praktyk u...
Monika Sewastianowicz
10.09.2015
Joanna Kluzik-Rostkowska i Igor Żdanow podpisali w środę umowę o polsko-ukraińskiej Radzie Wymiany...
Monika Sewastianowicz
10.09.2015
Prawo nie nakłada obowiązku ubezpieczania uczniów ani na szkołę, ani na rodziców.Mimo to, ci...
Monika Sewastianowicz
10.09.2015