Od 1 września br. uczniowie szkół podstawowych w Krakowie będą za darmo jeździli miejskimi...
PAP
30.03.2016
Pedagodzy będą musieli więcej się doszkalać tak, aby utrzymać się na rynku pracy. Na doskonalenie...
Monika Sewastianowicz
30.03.2016
Setki nauczycieli na Węgrzech na godzinę przerwały w środę zajęcia i wyszły przed szkoły w...
PAP
30.03.2016
Rejestr ukaranych nauczycieli obejmie też osoby prowadzące lekcje religii. Nie znajdą się w nim...
Monika Sewastianowicz
30.03.2016
Dzieci posługujące się jednocześnie językiem ojczystym i m.in. gwarą łatwiej przyswajają języki...
PAP
30.03.2016
Śląskie samorządy inwestują w opiekę nad dziećmi do lat 3. W Katowicach liczba miejsc w żłobkach...
PAP
30.03.2016
Dyrektor musi przyjąć do szkoły dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat....
Monika Sewastianowicz
30.03.2016
W domu dziecko jest wesołe, radosne, rozmawia swobodnie, a w przedszkolu milczy, stoi nieruchomo,...
PAP
29.03.2016
Tylko współpraca obu związków może pomóc w wywalczeniu korzystnego dla nauczycieli rozwiązania w...
Monika Sewastianowicz
29.03.2016
Większe związanie pracodawcy z uczniem to główne założenie nowego modelu kształcenia zawodowego....
PAP
29.03.2016
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie stawek nauczycielskiego wynagrodzenia...
PAP
29.03.2016
Stworzenie centrum kompetencji na rzecz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami z aglomeracji...
PAP
29.03.2016
Wynagrodzenie ustala asystenta dla dziecka z zespołem Aspergera ustala dyrektor szkoły.Według...
Monika Sewastianowicz
29.03.2016
Młodzież z częstochowskich szkół zbierze i udokumentuje historie mieszkańców, którzy w czasie II...
PAP
29.03.2016
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora w Szkole...
Monika Sewastianowicz
25.03.2016
Rozstrzygnięcia i decyzje administracyjne wydawane nie mogą być wydawane na podstawie nowych...
Monika Sewastianowicz
25.03.2016
Resort edukacji chce, by dyrektorzy placówek nieprowadzonych przez samorządy też płacili podatek od...
Monika Sewastianowicz
25.03.2016
Najwcześniej w maju, czyli po zakończeniu rekrutacji, może zostać rozstrzygnięty konkurs na miejsca...
PAP
25.03.2016
Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami i wnioskami oraz projekt aneksu arkusza...
Anna Dudrewicz
25.03.2016
W parlamencie Włoch rozpoczęły się zabiegi o to, aby historia wina była obowiązkowym przedmiotem...
PAP
25.03.2016
Całkowita likwidacja szkoły wyłącza obowiązek konsultowania zwolnień ze związkami zawodowymi -...
Krzysztof Lisowski
25.03.2016
Każdy uczeń zasługuje na dobrą szkołę i dobrze przygotowanego nauczyciela. Zmieniając system...
Monika Sewastianowicz
24.03.2016
RPD zwraca uwagę, że niesprawiedliwy podział pomocy materialnej spowodował zamknięcie wielu nowych...
Paweł Zuń
24.03.2016
Tylko co piąty specjalista w firmach technologicznych jest kobietą. W jeszcze mniejszym stopniu...
Monika Sewastianowicz
24.03.2016
Czteroletnia podstawówka i po tyle samo lat na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, to nowy pomysł...
Monika Sewastianowicz
24.03.2016
Komisja dyscyplinarna umorzyła postępowanie wobec nauczyciela fizyki z Białegostoku, autora zadania...
PAP
24.03.2016
Z olbrzymiej liczby absolwentów ciężko pozyskać kadrę, ponieważ posiadają wprawdzie wiedzę...
Monika Sewastianowicz
24.03.2016
Od 24 do 29 marca potrwa przerwa w nauce w szkołach z okazji świąt wielkanocnych. Termin i czas...
PAP
24.03.2016
Solidarność popiera likwidację godzin karcianych, ale podobnie jak ZNP postuluje doprecyzowanie...
Monika Sewastianowicz
23.03.2016
Maciej Dziuba, Jan Fornal i Stanisław Hauke to zdobywcy pierwszych trzech miejsc na XI Olimpiadzie...
Monika Sewastianowicz
23.03.2016