Wdrożenie nowej ustawy oświatowej dla samorządów lokalnych będzie oznaczało konieczność stworzenia...
Monika Sewastianowicz
05.07.2016
Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 15...
PAP
05.07.2016
Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia dotyczącego dokumentacji szkolnej, uchyla...
Monika Sewastianowicz
05.07.2016
Pobieranie stypendium socjalnego lub sportowego nie wyklucza otrzymywania dodatkowych wypłat -...
Agata Piszko
05.07.2016
Nie można zlikwidować szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, dopóki nie zostanie ona z niego...
Monika Sewastianowicz
04.07.2016
Nie godzimy się na ograniczenie praw samorządu odnośnie kształtowania sieci szkolnej poprzez...
Monika Sewastianowicz
04.07.2016
Ponad 40 studentów z Europy Środkowej i Wschodniej bierze udział w 15. edycji Letniej Szkoły...
PAP
04.07.2016
Chcemy, aby przedsiębiorcy nie poszukiwali pracowników w urzędach pracy, ale w szkole powiedziała...
Paweł Zuń
04.07.2016
Stopniowe wdrażanie reformy sprawi, że w 2019 r. do szkół ponadgimnazjalnych trafi podwójny...
Monika Sewastianowicz
04.07.2016
Są placówki, które potrafią rozbudzić ciekawość uczniów i zachęcić do nauki. Czołówkę rankingu...
PAP
04.07.2016
Dodatek funkcyjny ma charakter stały, czyli powinien być wypłacany przez czas pełnienia danej...
Monika Sewastianowicz
04.07.2016
Kilkaset podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, gier planszowych i książek trafiło do...
PAP
03.07.2016
Z przepisów ustawy o systemie oświaty nie wynika, aby gmina była zobowiązana do zapewnienia dowozu...
Agata Piszko
01.07.2016
Z dniem 1 lipca 2016 r. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej został włączony...
Paweł Zuń
01.07.2016
Główną ideą przyświecającą tej inicjatywie jest stworzenie najmłodszym możliwości zdobywania wiedzy...
Monika Sewastianowicz
01.07.2016
Nie można odmówić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, który w czasie wakacji korzystał z urlopu...
Monika Sewastianowicz
01.07.2016
Organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty - przypomina MEN. W...
Monika Sewastianowicz
01.07.2016
Prawo do świadczeń socjalnych nie powinno być uzależnione od stażu pracy. Znaczenie może mieć...
Joanna Lesińska
01.07.2016
Zmiana struktury systemu oświaty będzie drogo kosztować.Samorządowcy obawiają się, że to oni będą...
PAP
30.06.2016
Ponad 200 białostockich przedszkolaków może znaleźć miejsce w przedszkolach niepublicznych w...
PAP
30.06.2016
Senat nie zaproponował w środę poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która likwiduje...
PAP
30.06.2016
Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie ocenia pomysł reformy, której założenia przedstawiła...
Monika Sewastianowicz
30.06.2016
Rządowy elementarz bez fragmentu poświęconego życiu Jana Pawła II jest niekompletny - uważają...
Monika Sewastianowicz
30.06.2016
wiadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom pozostaje bez związku z urlopem wypoczynkowym...
Agnieszka Kosiarz
30.06.2016
Narzędzia wspierające terapię dzieci i młodzieży z autyzmem, dzięki którym poprawia się ich...
PAP
30.06.2016
Nauczyciel WF-u ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie postanowił odmienić jedną z ulic w mieście....
Monika Sewastianowicz
29.06.2016
Reforma, której celem jest poprawa świadomości historycznej młodych ludzi, może wywołać zgoła...
Monika Sewastianowicz
29.06.2016
W postępowaniach opiekuńczych nie funkcjonuje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka -...
Monika Sewastianowicz
29.06.2016
Prezydent już w przyszłym tygodniu zajmie się nowelą likwidującą sprawdzian szóstoklasisty -...
Monika Sewastianowicz
29.06.2016
MEN zmieni system wynagradzania pedagogów tak, aby nie trzeba już było wypłacać jednorazowych...
Monika Sewastianowicz
29.06.2016