Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wynagradzania przewodniczących komisji dyscyplinarnych, przewodniczących składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych oraz wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu. Stawki przewodniczących i ich zastępców zależeć będą od wysokości minimalnego wynagrodzenia - po wejściu w życie rozporządzenia zakres wynagrodzenia przewodniczących komisji  dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających, rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców kształtował się pomiędzy 5 proc. a 24 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc pomiędzy 92,5 zł a 444 zł brutto w 2016 r.  W 2017 r. zakres ten wynosił będzie od 100 do 480 zł, ponieważ według zapowiedzi rządu minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2000 zł.
Wysokość wynagrodzenia obrońcy określona zostanie kwotowo i wyniesie 720 zł za udział w sprawie przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji oraz 840 zł za udział w sprawie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną.

Branżowe szkoły pomogą w zmniejszeniu bezrobocia>>

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł