"Procedura przeprowadzania ustnego egzaminu, podczas którego losowane jest jedno pytanie sprawia, że egzamin nie daje w pełni miarodajnego obrazu wiedzy ucznia ani jego umiejętności" - uważa rzecznik.
Wątpliwości, jego zdaniem, budzi również brak możliwości odwołania się od wyniku, a także niemożliwość uzyskania przez maturzystę szczegółowego opisu kryteriów, według których wystawiono mu ocenę.
Rzecznik popiera planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany legislacyjne polegające na wprowadzeniu możliwości odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego od wyniku weryfikacji sumy punktów w części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie począwszy od 2017 r. ale uważa, że zmiany te powinny objąć również egzaminy ustne.

 

Ścieżka awansu na nauczyciela kontraktowego będzie dłuższa>>

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł