Wyrok cytuje "Rzeczpospolita", jedna z nauczycielek w szkole w Downarach zaskarżyła uchwałę do WSA w Białymstoku, podnosząc, że złamano procedurę, nie powiadamiając o niej wszystkich nauczycieli. Chociaż sąd dostrzegł uchybienie, stwierdził, że nie stanowi ono podstawy do wstrzymania wykonania aktu i placówkę poprowadzi fundacja.
- Oświata była, jest i będzie najpoważniejszym zadaniem gmin, wynikającym z ustawowej konieczności zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty przez samorząd. Nigdy to nie jest specjalnie opłacalne (w kategoriach ekonomicznych), czasami dzieje się dużym kosztem, ale samorząd nie jest od wypracowania zysków, tylko właśnie od zaspokajania potrzeb mieszkańców. - uważa prof. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Dowiedz się więcej z książki
Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł