Kolegium będzie działać od przyszłego roku. O wpisaniu arbitra na listę arbitrów oraz o skreśleniu arbitra z tej listy, minister będzie
powiadamiał zainteresowanego na piśmie. Listy arbitrów będą prowadzone według kolejności wpisu na listę arbitrów. Określone zostały również stawki za zadanie egzaminacyjne - uzależnione będą od stopnia trudności zadania. Będzie to odpowiednio 75 lub 125 zł.
Arbitrom będzie również przysługiwał zwrot kosztów przejazdu oraz zakwaterowania, jeżeli zorganizowane zostanie posiedzenie kolegium.

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł