Wyrok cytuje "Rzeczpospolita", policealna szkoła medyczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat stargardzki 9 kwietnia 2015 r., nie podjęła jednak działalności, więc gmina odmówiła placówce wypłaty dotacji. Szkoła zaskarżyła decyzję do sądu.
WSA przyznał rację samorządowi.
"Jeżeli szkoła nie zatrudnia nauczycieli i nie ma uczniów, bezcelowe byłoby przyznawanie jej prawa do dotacji, która i tak nie może być wypłacona, bo nie ma rzeczywistej liczby uczniów." - stwierdził w wyroku.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 26 lipca 2016 r.

WSA: nieprawidłowości przy przekazaniu szkoły nie zawsze podważają uchwałę>>