Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie pracownika po zakończeniu urlopu do pracy na...
Krzysztof Lisowski
20.07.2016
Trwa przegląd podstaw programowych kształcenia w zawodach - poinformowała wiceminister edukacji...
PAP
20.07.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. O stypendium...
Monika Sewastianowicz
19.07.2016
W ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012 wybudowano w kraju ponad 2600 nowoczesnych...
Monika Sewastianowicz
19.07.2016
Rada gminy ma prawo ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkolnych...
PAP
19.07.2016
Weszły w życie przepisy ws. rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Na...
Monika Sewastianowicz
19.07.2016
Finansowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych wymaga zmiany - podkreśla rzecznik praw...
Monika Sewastianowicz
19.07.2016
Nowe przepisy ustawy o systemie oświaty lepiej uregulują przyznawanie dodatków wychowawcom klas....
Monika Sewastianowicz
19.07.2016
Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6...
Monika Sewastianowicz
19.07.2016
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika będą tworzone według ujednoliconych wzorów....
Monika Sewastianowicz
18.07.2016
Zakończyła się siódma edycja Letniej Akademii Demokracja w szkole poświęcona edukacji obywatelskiej...
Monika Sewastianowicz
18.07.2016
Już we wrześniu najmłodsi uczniowie mają rozpocząć naukę programowania. Szkoły nie mają jednak na...
Monika Sewastianowicz
18.07.2016
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie stawek nauczycielskiego wynagrodzenia od...
Monika Sewastianowicz
18.07.2016
Dyrektor szkoły powinien sprawdzić, czy kurs pedagogiczny obejmował co najmniej 270 godzin zajęć z...
Bogusława Wojtczak
18.07.2016
Krakowski Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalił pozew maturzystki przeciwko Okręgowej Komisji...
Monika Sewastianowicz
16.07.2016
Ruszył portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pomoże osobom zainteresowanym formalnym...
Monika Sewastianowicz
15.07.2016
Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert rozwój umiejętności uczniów szkół...
Monika Sewastianowicz
15.07.2016
Dzieci z państwowych domów dziecka nie mają prawa do świadczenia 500+ w odróżnieniu od wychowanków...
Monika Sewastianowicz
15.07.2016
Z roku na rok wzrasta liczba młodych ludzi z zaburzeniami depresyjnymi, zgłaszających się po pomoc...
PAP
15.07.2016
Uczniowie z dwóch roczników, którzy w 2019 r. trafią do liceów po 3-letnim gimnazjum i 8-letniej...
PAP
15.07.2016
W Polsce 44,6% dzieci uczestniczy w przynajmniej jednym typie zajęć dodatkowych. W województwach...
Monika Sewastianowicz
15.07.2016
Rozporządzenie określi języki obce objęte rozmową sprawdzającą. Sam katalog się nie zmieni, ale...
Monika Sewastianowicz
15.07.2016
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją w obronie obenego systemu...
Monika Sewastianowicz
14.07.2016
Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Stanowisko to zostało...
Paweł Zuń
14.07.2016
Jedwabne to fakt historyczny, w którym doszło do wielu nieporozumień i bardzo tendencyjnych opinii...
Monika Sewastianowicz
14.07.2016
Uzależnienie wysokości dotacji od tego, pod czyją opieką jest dziecko nie narusza prawa - orzekł...
Monika Sewastianowicz
14.07.2016
Właściwą do udzielenia dotacji jest ta jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której...
Agata Piszko
14.07.2016
Aby zdobyć pierwszy stopień awansu zawodowego, nauczyciel popracuje o rok dłużej. Ma to pozwolić...
Agata Piszko
14.07.2016
MENnie ocenił wszystkich konsekwencji wprowadzenia tak złożonej reformy edukacji. To burzenie...
Monika Sewastianowicz
13.07.2016
Zakłady kształcenia nie będą uprawnione do prowadzenia doskonalenia zawodowego. MEN przekazało do...
PAP
13.07.2016